Що ви шукаєте?

Дорожня карта розділу "Облік"!

 

В розділі  "Облік" формуються господарські операції.

В кожній господарській операції формуються проводки, які потім відображаються в меморіальних ордерах та звітах. 

Кожна господарська операція має свій алгоритм заповнення, проте є і єдині правила заповнення.

Спочатку заповнюється Головна вкладка. Вона зазвичай містить загальні відомості, проте дуже важливо вірно заповнити всі поля в цій вкладці.

Далі заповнюється друга вкладка, вона  залежності від операції має різну назву, проте її сутність - додати дані для розрахунку проводок.

В даному модальному вікні необхідно заповнити всі поля, потім натиснути "Розрахувати проводки". 

Тут слід уважно перевірити кореспонденцію та аналітики  до рахунків та якщо все вірно натиснути "Зберегти". Якщо ви помітили помилку, то потрібно її виправити, потім обов'язково знову розрахувати проводки та натиснути "Зберегти".

Запис до господарської операції можна додати, змінити, продублювати, видалити.

Вкладка "Проводки"  передбачена для контролю та перегляду внесених даних. Уважно ще раз перевірте рахунок дебету та кредиту, це ті проводки, які будуть відображені в обліку.

Після внесення записів до операції необхідно обов'язково натиснути "Зберегти", на даному етапі операція збережена, але не проведена в обліку.

Натискаємо "Провести", відтепер господарська операція проведена в обліку, проводки будуть відображені в меморіальних ордерах та звітах.

Зверніть увагу на послідовніть - спочатку натискаємо "Зберегти", потім "Провести"!!!!

За потреби можна зняти з проведення операцію та внести зміни. Проте потім обов'язково натиснути "Зберегти" та "Провести".

 

Послідовність відображення в обліку операцій з необоротними активами ( ОЗ, НА, ІНМА) така.

Для обліку необоротних активів в програмі передбачен підрозділ "Облік ОЗ, НА, ІНМА" в розділі "Облік":

 • відображення надходження фінансування  -  господарська операція (далі - ГО) "Отримано виписку ДКСУ". Зазвичай проводка Дт 2313 -  Кт 5411;
 • внесення даних за постачальником - довідник "Контрагенти" та підрозділ "Договори", формування юридичних та фінансових зобов'язань, платіжного доручення;
 • внесення оплати за договором - ГО "Отримано виписку ДКСУ" . Проводка Дт 6211 (або 6415, 2117 і т.д.) - Кт 2313;
 • створення об'єкта обліку основного засобу (або ІНМА,НА) - підрозділ "Об'єкти обліку". Об'єкт обліку - це не інвентарна картка (інвентарну картку за потреби можна сформувати та роздрукувати в розділі "Звіти"), це загальні відомості про основний засіб. Для основного засобу не передбачено груповий облік, тобто - один об'єкт обліку = один основний засіб. Для  ІНМА можна додати об'єкт обліку та потім використовувати його для однакових за характеристиками об'єктів https://fit.com.ua/help/oblik/stvorennya-inventarnoyi-kartki ;
 • оприбуткування основного засобу - ГО " Отримання ОЗ, ІНМА, НА, МШП, Запасів (введення накладних)". Проводка Дт 13хх -  Кт 6211 (або 6415, 2117 і т.д.) https://fit.com.ua/help/oblik/vvod-nakladnoyi. Після проведення в обліку даної операції у вас сформується партія. Партіонний облік - це один з методів обліку товарних запасів в установах. При цьому методі обліку кожна партія товарів, що надійшли за одним документом, зберігаються на складі окремо. На кожну таку партію створюється об’єкт обліку (джерело походження). Партіонний облік дозволяє  відстежити МВО, місце зберігання, кількість і суму товару. Проте основний засіб ще буде обліковуватись на рахунку капітальних інвестицій;
 • введення в експлуатацію основного засобу  - ГО "Введення в експлуатацію". В цьому підрозділі на головній вкладці необхідно обрати об'єкт обліку та партію, яку необхідно ввести в експлуатацію, також визначити місце експлуатації та МВО. На вкладці "Перелік об'єктів" можна додати об'єкти, що підлягають введенню в експлуатацію самостійно або сформувати їх автоматично. В даній операції передбачено введення тільки одного об'єкту обліку. Акт можна роздрукувати. Якщо введено в експлуатацію ІНМА,то потрібно нарахувати перші 50% зносу. Нарахування зносу робимо окремою операцією https://fit.com.ua/help/oblik/narahuvannya-znosu-na-oz-ta-inma;
 • об'єкт ОЗ, який введено в експлуатацію,  можна переміщувати між МВО - це ГО "Переміщення між МВО". Перед тим як ви здійсните операцію з переміщення, рекомендовано сформувати «Обігову відомість ОЗ, ІНМА, НА в експлуатації" (Розділ "Звіти"), для того щоб бути впевненим, що об'єкт перебуває у відповідній МВО та у відповідному місці експлуатації;
 • нарахування зносу на об'єкти - ГО "Нарахування зносу". В залежності від типу об'єкту на головній вкладці оберіть процедуру, обов'язково заповніть поле "Наказ" https://fit.com.ua/help/oblik/narahuvannya-znosu-na-oz-ta-inma;
 • списання основного засобу - ГО "Вибуття/Списання". В цій господарській операції можна списати об'єкт ОЗ, провести в обліку внутрівідомче переміщення та передачу до інших установ( для цього необхідно обрати відповідний вид списання в полі "Вид вибуття" на головній вкладці). Зверніть увагу! Одна операція передбачає списання тільки одного об'єкту! За потреби можна роздрукувати акт списання.

 

Послідовність відображення в обліку операцій з обліку запасів та грошових документів така.

Для обліку запасів в програмі передбачен підрозділ "Облік запасів та грошових документів" в розділі "Облік".

Рахунки обліку запасів - 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1811, 1814, 1815, 1816, 2213, 2214 !

 • відображення надходження фінансування  -  господарська операція (ГО) "Отримано виписку ДКСУ". Зазвичай проводка Дт 2313 -  Кт 7011; 
 • внесення даних за постачальником - довідник "Контрагенти" та підрозділ "Договори", формування юридичних та фінансових зобов'язань, платіжного доручення;
 • внесення оплати за договором - ГО "Отримано виписку ДКСУ" . Проводка Дт 6211 (або 6415, 2117 і т.д.) -  Кт 2313;
 • створення об'єкта обліку запасу - підрозділ "Об'єкти обліку". Об'єкт обліку - це загальні відомості про запас https://fit.com.ua/help/oblik/stvorennya-inventarnoyi-kartki ;
 • оприбуткування запасу - ГО " Отримання ОЗ, ІНМА, НА, МШП, Запасів (введення накладних)". Проводка Дт 15хх (або 18хх, 22хх)  -  Кт 6211 (або 6415, 2117 і т.д.) https://fit.com.ua/help/oblik/vvod-nakladnoyi. Після проведення в обліку даної операції у вас сформується партія. Партіонний облік - це один з методів обліку товарних запасів в установах. При цьому методі обліку кожна партія товарів, що надійшли за одним документом, зберігаються на складі окремо. На кожну таку партію створюється об’єкт обліку (джерело походження). Партіонний облік дозволяє  відстежити МВО, місце зберігання, кількість і суму товару;
 • об'єкт запасів  можна переміщувати між МВО - це ГО "Переміщення". Перед тим як ви здійсните операцію із переміщення, рекомендовано сформувати «Обігову відомість запасів та МШП» (розділ «Звіти»), для того щоб бути впевненим, що об'єкт перебуває у відповідній МВО та у відповідному місці зберігання;
 • списання запасу - ГО "Списання". В даній господарській операції можна списати об'єкт запасу на витрати або на капітальні інвестиції. Зверніть увагу! На Головній вкладці поле "Рахунок обліку" - це рахунок витрат - 8013 (8113) або 13112 (13122). За потреби можна роздрукувати акт списання та відомість на видачу.

Послідовність відображення в обліку операції з отримання малоцінних та швидкозношуваних предметів така.

Для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (далі  - МШП) в програмі передбачен підрозділ "Облік МШП" в розділі "Облік". Рахунок обліку МШП - 18121 !

 • відображення надходження фінансування  -  господарська операція (ГО) "Отримано виписку ДКСУ". Зазвичай проводка Дт 2313 -  Кт 7011; 
 • внесення даних за постачальником - довідник "Контрагенти" та підрозділ "Договори", формування юридичних та фінансових зобов'язань, платіжного доручення;
 • внесення оплати за договором - ГО "Отримано виписку ДКСУ" . Проводка Дт 6211 (або 6415, 2117 і т.д.) -  Кт 2313;
 • створення об'єкта обліку МШП - підрозділ "Об'єкти обліку". Об'єкт обліку - це загальні відомості про МШП https://fit.com.ua/help/oblik/stvorennya-inventarnoyi-kartki ;
 • оприбуткування МШП - ГО " Отримання ОЗ, ІНМА, НА, МШП, Запасів (введення накладних)". Проводка Дт 18121 -  Кт 6211 (або 6415, 2117 і т.д.) https://fit.com.ua/help/oblik/vvod-nakladnoyi. Після проведення в обліку даної операції у вас сформується партія. Партіонний облік - це один з методів обліку товарних запасів в установах. При цьому методі обліку кожна партія товарів, що надійшли за одним документом, зберігаються на складі окремо. На кожну таку партію створюється об’єкт обліку (джерело походження). Партіонний облік дозволяє  відстежити МВО, місце зберігання, кількість і суму товару;
 • об'єкт МШП  можна переміщувати між МВО - це ГО "Переміщення на складі". Перед тим як ви здійсните операцію із переміщення, рекомендовано сформувати «Обігову відомість запасів та МШП» (розділ «Звіти»), для того щоб бути впевненим, що об'єкт перебуває у відповідній МВО та у відповідному місці зберігання;
 • списання МШП - ГО "Списання на складі". В даній господарській операції можна списати об'єкт МШП на витрати або на капітальні інвестиції. Зверніть увагу! На Головній вкладці поле Рахунок витрат - це 8013 (8113) або 13112 (13122). За потреби можна роздрукувати акт списання та відомість на видачу.

На субрахунку 18121 ведеться вартісний облік МШП , субрахунок 18122 передбачає тільки кількісний облік.
Субрахунок 18122 застосовується на виконання п. 9 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", а саме - вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

 

Для кількісного обліку МШП в програмі передбачено декілька операцій:

 • господарська операція "Введення в експлуатацію" - в даній операції списується вартість МШП на витрати, проте МШП залишається в кількісному обліку на рахунку 18122;
 • об'єкт МШП  можна переміщувати між МВО - це ГО "Переміщення в експлуатації (кількісний облік)". Перед тим як ви здійсните операцію із переміщення рекомендовано сформувати "Обігову відомість МШП в експлуатації" (розділ "Звіти"), для того щоб бути впевненим, що об'єкт перебуває у відповідній МВО та у відповідному місці зберігання;
 • ГО "Списання в експлуатації (кількісний облік)" - в даній операції списання кількості на рахунок 8013 (8113), проводка Дт 8013 - Кт 18122.