Що ви шукаєте?

Створення об'єктів обліку.

 

В розділі "Облік" обираємо той підрозділ, який відповідає Вашому активу (Облік Оз та ІНМА, Облік МШП, Запаси та грошові документи).

Об'єкт обліку можна створити двома шляхами, а саме: імпортувати з файлу або створити вручну.

Для імпорту з файла спочатку завантажуємо зразок файлу csv, заповнюємо його та завантажуємо вже заповнений файл, створюємо об'єкт обліку.

Для створення  об'єкту обліку вручну натискаємо поле "додати" (наприклад ОЗ, НА, ІНМА).

 

inv kartka

 

 

Заповнюємо поля Повна назва об’єкта, Підгрупа, Рахунок обліку, Рахунок витрат (Амортизації), Рахунок зносу, Рахунок капінвестицій. Далі  розраховуються номер інвентарної картки та інвентарний номер об’єкта. Зверніть увагу на те, що якщо вносили залишки ОЗ, НА,  ІНМА на 01.01.2019 року без застосування імпорту і вручну, то номер інвентарної картки та інвентарний номер об’єкта необхідно буде поправити.

Поле підгрупа відображає номер підгрупи Вашого основного засобу, зазвичай це 5 цифра інвентарного номеру.

Якщо основний засіб безоплатно отриманий, то обов'язково поставьте галочку в полі "Безопл. отрим."

Щоб в подальшому нараховувати знос необхідно заповнити поле “Строк корисного використання”, нагадуємо що він визначається РОКАМИ!

Суми в інвентарну картку запишуться після операції отримання ОЗ, НА, ІНМА чи введення в облік залишків. 

Дані про оприбуткування основного засобу можна подивитися во вкладці "Дж.походження" але після операції отримання чи введення в облік залишків.

 Партіонний облік - це один з методів обліку товарних запасів в установах. При цьому методі обліку кожна партія товарів, що надійшли за одним документом, зберігаються на складі окремо. На кожну таку партію створюється об’єкт обліку (джерело походження). Партіонний облік дозволяє  відстежити МВО, місце зберігання, кількість і суму товару.

Обов'язково заповніть поле одиниці виміру  -  "Од.вимір".

Натискаємо “зберегти”, інвентарну картку сформовано.

На даному етапі Інвентарна картка виглядає таким чином (наприклад по ОЗ).

invkartka OZ

 

Принцип створення об'єктів обліку запасів чи МШП той самий що і для основних засобів. Проте обов'язково зверніть увагу на рахунки обліку запасів та МШП!

Для обліку запасів в програмі передбачен підрозділ "Облік запасів та грошових документів" в розділі "Облік". Рахунки обліку запасів - 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1811, 1814, 1815, 1816, 2213, 2214 !

Для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (далі МШП) в програмі передбачен підрозділ "Облік МШП" в розділі "Облік". Рахунок обліку МШП - 18121 !

 

invkartka zapasu

 

 

invkartka mshp

 

 Далі переходимо в розділ “Отримання ОЗ, ІНМА, НА, МШП, Запасів (введення Накладних)” або "Введення в облік залишків".