Що ви шукаєте?

Створення об'єктів обліку.

 

В розділі "Облік" обираємо той підрозділ, який відповідає Вашому активу (Облік Оз та ІНМА, Облік МШП, Запаси та грошові документи).

Об'єкт обліку можна створити двома шляхами, а саме: імпортувати з файлу або створити вручну.

Для імпорту з файла спочатку завантажуємо зразок файлу csv, заповнюємо його та завантажуємо вже заповнений файл, створюємо об'єкт обліку.

Для створення  об'єкту обліку вручну натискаємо поле "додати" (наприклад ОЗ, НА, ІНМА).

 

inv kartka

 

 

Заповнюємо поля Повна назва об’єкта, Рахунок обліку, Рахунок витрат (Амортизації), Рахунок зносу, Рахунок капінвестицій. Далі  розраховуються номер інвентарної картки та інвентарний номер об’єкта. Зверніть увагу на те, що якщо вносили залишки ОЗ, НА,  ІНМА на 01.01.2018 року без застосування імпорту і вручну, то номер інвентарної картки та інвентарний номер об’єкта необхідно буде поправити.

На даному етапі Інвентарна картка виглядає таким чином (наприклад по ОЗ).

inv karta oz

Щоб в подальшому нараховувати знос необхідно заповнити поле “Строк корисного використання”, нагадуємо що він визначається РОКАМИ!

Суми в інвентарну картку запишуться після операції отримання ОЗ, НА, ІНМА чи введення в облік залишків. Натискаємо “зберегти”, інвентарну картку сформовано.

Партіонний облік - це один з методів обліку товарних запасів в установах. При цьому методі обліку кожна партія товарів, що надійшли за одним документом, зберігаються на складі окремо. На кожну таку партію створюється об’єкт обліку (джерело походження). Партіонний облік дозволяє  відстежити МВО, місце зберігання, кількість і суму товару.

Створення об'єктів обліку запасів чи МШП виглядають наступним чином.

 

obekt mshp

 

obekt zapasu

 

Далі переходимо в розділ “Отримання ОЗ, ІНМА, Запасів, МШП (ввід Накладних)”.