Що ви шукаєте?

Платіжні доручення

 

 

Для того щоб сформувати платіжне доручення перейдіть до підрозділу  "Платіжні доручення" розділу "Робота з ДКСУ".

Натисніть "Додати".

У відкритому вікні заповніть всі обов'язкові поля.

В полі "Обрати ФЗ" будуть дані стосовно фінансових зобов'язань із зазначеням суми зобов'язання та суми залишку в розрізі обраного коду коштів та розрахункового рахунку. 

Дані отримувача заповняться автоматично виходячі із даних фінансового зобов'язання.

Поле "Сума" за потреби можна змінювати, автоматично воно дорівнює сумі залишку фінансового зобов'язання.

Поле "Призначення платежу" можна додати безпосередньо в даному полі та потім зберегти до довідника із призначенням платежів, або обрати із довідника. Призначення платежу можна сформувати з різними даними: з ПДВ, без ПДВ, для сплати платежів до бюджету.

Для цього використовуйте відповідні кнопки зверху даного поля.

Після заповнення даних натисніть "Зберегти" та "Вийти".

 

PD zberegi

 

Дата платіжного доручення дорівнює даті фактичного створення платіжного доручення. За потреби її можна змінити, для цього виділіть платіжне доручення та натисніть "Змінити". Потім обов'язково збережіть зміни!

 

В програмі можна додати платіжне доручення без фінансового зобов'язання. Для цього у вікні із платіжним дорученням необхідно в полі "Без ФЗ" поставити  позначку.

Якщо у вас платіжне доручення для перерахування міжбюджетних трансфертів, то додатково разом із позначкою в полі "Без ФЗ" потрібно відмітити поле "Міжбюджетні трансферти".

В цьому випадку ви додатково заповнюєте із довідників дані про отримувача коштів та суму платіжного доручення.

 

PD zberegi bezFZ

 

 

Для того щоб здійснити господарські операції з контрагентом, у якого відсутній ідентифікаційний податковий номер вам потрібно в платіжному дорученні в полі "ДР" заповнити серію та номер паспорту (Громадяни України, які відмовилися від ідентифікаційного номера, обліковуються як платники податків за серією і номером паспорта).

 

Видалити чи змінити платіжне доручення  можливо до моменту включення його до реєстру платіжних доручень.

 

Для збереження форми для друку виділіть реєстр та натисніть "Друк".

Зверніть увагу! Додатково можна бачити чи включено платіжне доручення до реєстру ПД та чи є виписка ДКСУ із даним платіжним дорученням (поля "Дата виписки ДКСУ" та "Дата реєстру").

 

Для прискорення роботи можна скопіювати платіжне доручення. Для цього виділіть необхідне ПД та натисніть  "Дублювати".

В новому платіжному дорученні будуть всі дані скопійованого окрім суми. За потреби окремі поля можна відредагувати.

 

 

PD kopi

 

 

Можна сортувати дані по всім колонкам, для цього клікніть мишкою  у шапці відповідної колонки.

 

PD soptyvanny

 

Можна скористатися фільтрами.

PDfiltr