Що ви шукаєте?

Головна частина. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внЗавантажити файл в PDF-форматі

J0500107

 

Відмітка про отримання

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

(штамп контролюючого органу)

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 січня 2015 року № 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 грудня 2020 року № 773)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

Звітний1

 

HZ

01

 

ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК СУМ ДОХОДУ, НАРАХОВАНОГО (СПЛАЧЕНОГО) НА КОРИСТЬ

012

Звітний новий2

 

HZN

 

ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ - ФІЗИЧНИХ ОСІБ, І СУМ УТРИМАНОГО З НИХ ПОДАТКУ, А ТАКОЖ

 

 

 

 

 

 

013

Уточнюючий3

 

HZU

 

 

СУМ НАРАХОВАНОГО ЄДИНОГО ВНЕСКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

014

Довідковий 4

 

HZD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

Звітний (податковий) період5

 

HZY

 

HZKV

 

 

HNUM

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

(квартал)

 

 

(номер Розрахунку)

 

03

 

Платник6

 

 

 

 

HNAME

 

 

 

 

 

 

 

від ________HDDGV________ № ________HNDGV__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

 

031

Податковий номер7 або серія (за наявності) та номер паспорта8 платника

HTIN

032

HKATOTTG

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Відокремлений підрозділ юридичної особи (якщо Розрахунок подається податковий агент за відокремлений підрозділ)

033

HNAME1

 

 

 

 

(повне найменування відокремленого підрозділу)

034

Податковий номер ліквідованого платника єдиного внеску (заповнюється у разі подання розрахунку правонаступником при поданні

 

HTIN1

 

 

розрахунку з типом "Уточнюючий"9)

 

 

 

 

 

035

Код філії (заповнюється у разі подання платником єдиного внеску відомостей про філію при поданні розрахунку з типом

 

HFIL

 

 

"Уточнюючий"10

 

 

 

 

 

 

Податкова адреса

 

Поштовий індекс

 

HZIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

HLOC

 

Телефон

 

HTEL

 

 

 

 

 

Факс

 

HFAX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна адреса

 

HEMAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Розрахунок подається до

 

HSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування контролюючого органу, до якого подається Розрахунок)

 

 

 

 

 

06

Інформація про додатки, що додаються до Розрахунку та є його невід'ємною частиною

 

 

 

кількість

кількість додатків

 

аркушів

 

 

 

 

 

 

061

Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

R061G3

 

 

 

R061G4

 

Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по

 

 

 

 

 

 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, при усиновленні дитини, та осіб із числа

 

 

 

 

 

 

непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з

 

 

 

 

 

 

інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне

 

 

 

 

 

 

захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий

 

 

 

 

 

062

діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму,

R062G3

 

 

 

R062G4

потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного

 

 

 

 

 

 

закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують

 

 

 

 

 

 

допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів,

 

 

 

 

 

 

батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до

 

 

 

 

 

 

законодавства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

063

Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

 

 

R063G3

 

 

 

R063G4

064

Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

R064G3

 

 

 

R064G4

 

 

 

 

 

 

065

Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

R065G3

 

 

 

R065G4

066

Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

R066G3

 

 

 

R066G4

 

 

 

 

 

 

07

Код основного виду економічної діяльності

 

 

 

HKVED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Клас професійного ризику виробництва

 

 

 

R08G3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

Ознака платника єдиного внеску

Відмітка "Х" про відповідну ознаку

 

 

 

 

 

091

Роботодавець

 

 

 

R091G3

 

 

092

Бюджетна установа

 

 

 

R092G3

 

 

093

Підприємство, організація всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема товариств УТОГ, УТОС

 

R093G3

 

 

094

Підприємство, організація громадської організації інвалідів

 

 

 

R094G3

 

 

10

Штатна чисельність працівників, усього в розрізі місяців звітного кварталу (показники кількості працівників зазначаються в цілих

1

2

 

3

 

 

 

 

 

одиницях)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, осіб

 

 

R101G3

R101G4

 

R101G5

 

у т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

102

працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб

R102G3

R102G4

 

R102G5

103

працівників, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню

 

 

R103G3

R103G4

 

R103G5

104

Облікова кількість штатних працівників

 

 

R104G3

R104G4

 

R104G5

105

Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату/(крім осіб, яким у звітному періоді нараховано

R105G3

R105G4

 

R105G5

грошове забезпечення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Кількість застрахованих осіб , яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення

R106G3

R106G4

 

R106G5

107

Кількість застрахованих осіб у звітному періоді з числа непрацюючих інших з подружжя працівників дипломатичної служби, яким

R107G3

R107G4

 

R107G5

нараховано єдиний внесок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

Жінок

 

 

R108G3

R108G4

 

R108G5

109

Чоловіків

 

 

R109G3

R109G4

 

R109G5

110

Кількість створених нових робочих місць у звітному періоді

 

 

R110G3

R110G4

 

R110G5

2

 

 

 

 

(грн коп.)

Код рядка

І. Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу

1

2

3

 

 

 

 

 

1

Загальна сума нарахованого доходу, усього (р. 1.1 + р. 1.2 +р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5)

R0101G3

R0101G4

R0101G5

 

 

 

 

 

 

у т.ч.

 

 

 

1.1

сума нарахованої заробітної плати

R01011G3

R01011G4

R01011G5

1.2

сума винагороди за договорами цивільно-правового характеру

R01012G3

R01012G4

R01012G5

1.3

сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів платника податків

R01013G3

R01013G4

R01013G5

 

 

 

 

 

1.4

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фонду соціального страхування

R01014G3

R01014G4

R01014G5

1.5

сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

R01015G3

R01015G4

R01015G5

2

Сума нарахованого доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3 + р.

R0102G3

R0102G4

R0102G5

2.4 + р. 2.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Роботодавцями (22%)

R01021G3

R01021G4

R01021G5

 

 

 

 

 

2.2

Підприємствами, установами і організаціями, фізичними особами - підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему

R01022G3

R01022G4

R01022G5

оподаткуванн, працюючим особам з інвалідністю (8,41%)

 

 

 

 

2.3

Підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ, УТОС

R01023G3

R01023G4

R01023G5

(5,3%)

 

 

 

 

2.4

Підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, працюючим особам з інвалідністю (5,5%)

R01024G3

R01024G4

R01024G5

 

 

 

 

 

2.5

додаткова база нарахування єдиного внеску (22%)

R01025G3

R01025G4

R01025G5

 

 

 

 

 

3

Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 +р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5 + р. 3.6)

R0103G3

R0103G4

R0103G5

 

 

 

 

 

 

у т.ч.

 

 

 

3.1

на суми нарахованої роботодавцями заробітної плати, винагороди за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими

R01031G3

R01031G4

R01031G5

договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у звязку з вагітністю та пологами (22,0%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями, у тому числі фізичними особами - підприємцями,

R01032G3

R01032G4

R01032G5

у т. ч. тими, які обрали спрощену систему оподаткування працюючим особам з інвалідністю (8,41%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями, працюючим особам з інвалідністю (22 %)

R010321G3

R010321G4

R010321G5

 

 

 

 

 

3.3

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських гроамдських організацій осіб з інвалідністю,

R01033G3

R01033G4

R01033G5

зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3%)

 

 

 

 

3.3.1

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю,

R010331G3

R010331G4

R010331G5

зокрема товариствами УТОГ та УТОС (22 %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, працюючим

R01034G3

R01034G4

R01034G5

особам з інвалідністю (5,5%)

 

 

 

 

3.4.1

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю(за умов,

 

 

 

визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне

R010341G3

R010341G4

R010341G5

 

соціальне страхування»), працюючим особам з інвалідністю (22 %)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати роботодавцями (22,0 %)

R01035G3

R01035G4

R01035G5

 

 

 

 

 

3.6

на суми мінімальної заробітної плати непрацюючому іншого з подружжя працівника дипломатичної служби (22%)

R01036G3

R01036G4

R01036G5

 

 

 

 

 

4

Донараховано та/або доутримано єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилок, допущених в попередніх звітних періодах, та/або

R0104G3

R0104G4

R0104G5

у зв'язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду, усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Донараховано єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв'язку з

R01041G3

R01041G4

R01041G5

уточненням проведеним поза межами звітного періоду, з них:

 

 

 

 

4.1.1

8,41%

R010411G3

R010411G4

R010411G5

 

 

 

 

 

4.1.2

5,30%

R010412G3

R010412G4

R010412G5

 

 

 

 

 

4.1.3

5,50%

R010413G3

R010413G4

R010413G5

 

 

 

 

 

4.2

Донараховано єдиний внесок за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу професійного ризику

R01042G3

R01042G4

R01042G5

 

 

 

 

 

4.3

Додатково утримано єдиного внеску за попередні звітні періоди

R01043G3

R01043G4

R01043G5

 

 

 

 

 

 

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та

 

 

 

5

облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 +

 

R0105G3

 

 

гр. 2 + гр. 3 рядка 5.1)

 

 

 

5.1

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та

R01051G3

R01051G4

R01051G5

облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" що підлягає сплаті в розрізі місяців звітного кварталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Сума на яку зменшено суму нарахувань та або утримань з єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх

R0106G3

R0106G4

R0106G5

звітних періодах, та/або у зв'язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду, усього (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Зменшено суму нарахувань з єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у

R01061G3

R01061G4

R01061G5

зв'язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду, з них:

 

 

 

 

6.1.1

8,41%

R010611G3

R010611G4

R010611G5

 

 

 

 

 

6.1.2

5,30%

R010612G3

R010612G4

R010612G5

 

 

 

 

 

6.1.3

5,50%

R010613G3

R010613G4

R010613G5

 

 

 

 

 

6.2

Зменшено суму єдиного внескуза попередні звітні періоди внаслідок зменшення класу професійного ризику

R01062G3

R01062G4

R01062G5

 

 

 

 

 

6.3

Зменшено суму утримань за попередні звітні періоди

R01063G3

R01063G4

R01063G5

 

 

 

 

 

7

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, усього (р. 3 + р. 4 - р. 6)

R0107G3

R0107G4

R0107G5

 

 

 

 

 

8

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 7)

 

R0108G3

 

 

 

 

 

 

3

ІІ. Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами в розрізі місяців звітного кварталу (крім військовослужбовців строкової військової служби)

1

2

3

Сума нарахованого грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу (крім

військовослужбовців строкової військової служби)

1

Сума грошового забезпечення (без обмеження максимальною величиною, на яку нараховується єдиний внесок), усього, грн

R0201G3

R0201G4

R0201G5

 

 

 

 

 

2

Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного

R0202G3

R0202G4

R0202G5

внеску), та додаткової бази нарахування, усього, грн (р. 2.1 + р. 2.2)

 

 

 

 

 

у т.ч.

 

 

 

2.1

Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного

R02021G3

R02021G4

R02021G5

2.2

Додаткова база нарахування єдиного внеску

R02022G3

R02022G4

R02022G5

 

Сума нарахованої допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами:

 

 

 

3

Сума допомоги, усього, грн

R0203G3

R0203G4

R0203G5

4

Сума допомоги, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску (р. 4.1 + р.

R0204G3

R0204G4

R0204G5

4.2))

 

 

 

 

ут.ч.

4.1

Сума допомоги, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску)

R02041G3

R02041G4

R02041G5

 

 

 

 

 

4.2

Додаткова база нарахування єдиного внеску

R02042G3

R02042G4

R02042G5

 

 

 

 

 

 

Сума нарахованого єдиного внеску на грошове забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і

 

 

 

 

начальницького складу та на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами в розрізі місяців звітного кварталу (крім

 

 

 

 

військовослужбовців строкової військової служби)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

На суми грошового забезпечення, усього: (р. 5.1 + р. 5.2)

R0205G3

R0205G4

R0205G5

5.1

Нараховано єдиного внеску (22,0 %);

R02051G3

R02051G4

R02051G5

5.2

Нараховано на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованого грошового забезпечення (22,0 %);

R02052G3

R02052G4

R02052G5

 

 

 

 

 

6

Донараховано та/або доутримано єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилок, допущених в попередніх звітних періодах, та/або

R0206G3

R0206G4

R0206G5

у зв'язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду, усього (р. 6.1 +р. 6.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Донараховано єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв'язку з

R02061G3

R02061G4

R02061G5

уточненням проведеним поза межами звітного періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Додатково утримано єдиного внеску за попередні звітні періоди

R02062G3

R02062G4

R02062G5

 

 

 

 

 

 

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та

 

 

 

7

облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 +

 

R0207G3

 

 

гр. 2 + гр. 3 рядка 7.1)

 

 

 

7.1

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та

R02071G3

R02071G4

R02071G5

облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" що підлягає сплаті в розрізі місяців звітного кварталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Зменшено суму єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, та/або у зв'язку з

R0208G3

R0208G4

R0208G5

уточненням проведеним поза межами звітного періоду,усього (р. 8.1 + р. 8.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Зменшено грошового забезпечення у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв'язку з

R02081G3

R02081G4

R02081G5

уточненням проведеним поза межами звітного періоду

 

 

 

 

8.2

Зменшено суму утримань за попередні звітні періоди

R02082G3

R02082G4

R02082G5

 

 

 

 

 

9

На суми допомоги, усього: (р.9.1 + р. 9.2)

R0209G3

R0209G4

R0209G5

 

у т.ч.

 

 

 

9.1

нараховано єдиного внеску (22,0 %)

R02091G3

R02091G4

R02091G5

9.2

нараховано на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою сумою допомоги у зв’язку з

R02092G3

R02092G4

R02092G5

вагітністю та пологами (22,0 %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Донараховано сум допомоги у зв'язку з виправленням помилок, допущених в попередніх звітних періодах, та/або у зв'язку з

R02010G3

R02010G4

R02010G5

уточненням проведеним поза межами звітного періоду, усього (р. 10.1 + р. 10.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Донараховано єдиний внесок на суми допомоги у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (22%,

 

 

 

33,2% в т.ч. донараховано суму допомоги до розміру мінімальної заробітної плати) та/або у зв'язку з уточненням проведеним поза

R020101G3

R020101G4

R020101G5

 

межами звітного періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Додатково утримано єдиного внеску за попередні звітні періоди (2%)

R020102G3

R020102G4

R020102G5

 

 

 

 

 

 

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та

 

 

 

11

облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 +

 

R02011G3

 

 

гр. 2 + гр. 3 рядка 11.1)

 

 

 

11.1

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та

R020111G3

R020111G4

R020111G5

облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" що підлягає сплаті в розрізі місяців звітного кварталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Сума на яку зменшено суму нарахувань та або утримань з єдиного внеску у зв'язку у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в

R02012G3

R02012G4

R02012G5

попередніх звітних періодах, та/або у зв'язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду, усього(р. 12.1 + р. 12.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1

Зменшено суми допомоги у зв'язку та/або попередніх звітних періодах, та/або у зв'язку з уточненням проведеним поза межами

R020121G3

R020121G4

R020121G5

звітного періоду (22%, 33,2%, у т.ч. виходячи з розміру мінімальної заробітної плати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2

Зменшено суму утримань за попередні звітні періоди (2%)

R020122G3

R020122G4

R020122G5

 

 

 

 

 

13

Загальна сума єдиного внеску з сум грошового забезпечення, що підлягає сплаті, усього (р. 5 +р. 6 - р. 8)

R02013G3

R02013G4

R02013G5

 

 

 

 

 

14

Загальна сума єдиного внеску з сум грошового забезпечення, що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка

 

R02014G3

 

13)

 

 

 

 

 

 

15

Загальна сума єдиного внеску з сум у зв'язку з вагітністю та пологами, що підлягає сплаті, усього (р. 9 + р. 10 - р. 12)

R02015G3

R02015G4

R02015G5

 

 

 

 

 

16

Загальна сума єдиного внеску сум у зв'язку з вагітністю та пологами, що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 + гр. 2 + гр.

 

R02016G3

 

3 рядка 15)

 

 

 

 

 

 

4

ІІІ. Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків – вихователів та прийомних батьків в розрізі

1

2

3

 

місяців звітного кварталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Сума грошового забезпечення відповідно до законодавства, на яку нараховується єдиний внесок

R0301G3

R0301G4

R0301G5

2

Сума нарахованого єдиного внеску для патронатних вихователів, батьків - вихователів та прийомних батьків на суми грошового

R0302G3

R0302G4

R0302G5

забезпечення відповідно до законодавства:

 

 

 

 

3

Донараховано єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв'язку з

R0303G3

R0303G4

R0303G5

уточненням проведеним поза межами звітного періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Зменшено суму єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв'язку з

R0304G3

R0304G4

R0304G5

уточненням проведеним поза межами звітного періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та

 

 

 

облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 +

 

R0305G3

 

 

гр. 2 + гр. 3 рядка 5.1)

 

 

 

5.1

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про збір та

R03051G3

R03051G4

R03051G5

облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" що підлягає сплаті в розрізі місяців звітного кварталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Сума єдиного внеску, що підлягає сплаті усього (р. 2 + р. 3 - р. 4)

R0306G3

R0306G4

R0306G5

 

 

 

 

 

7

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті за звітний квартал, усього (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 рядка 6)

 

R0307G3

 

 

 

 

 

 

Доповнення до податкового Розрахунку (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України) на HJAR___арк.

№ з/п

Дата подання

Зміст доповнення

T1RXXXXG2S

HFILL

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

HKBOS

(Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта7 )

HKBUH

(Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта7 )

_____________

 

HBOS

(підпис)

 

(власне ім’я та прізвище)

М. П. (за наявності)

 

_____________

 

HBUH

(підпис)

 

(власне ім’я та прізвище)

1Розрахунок, який подається за звітний (податковий) період першим (п.1 розділу ІІІ Порядку).

2Розрахунок, який подається подається наступним за звітний (податковий) період до закінчення граничного строку подання з даними про уточнення в сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску та/або реквізитах.

3Розрахунок, який подається подається після закінчення граничного строку подання для відповідного звітного (податкового) періоду з даними про уточнення в сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску та/або реквізитах.

4Розрахунок, який подається платником єдиного внеску з типом "Звітний" у додатках якого наявна інформація щодо призначення пенсії застрахованим особам або матеріального забезпечення, страхових виплат.

5Вказується звітний (податковий) період, за який подається Розрахунок з типом "Звітний" ("Звітний новий"), або звітний (податковий) період, що уточнюється, для Розрахунку з типом "Уточнюючий" та обов’язково зазначається номер Розрахунку (в хронологічному порядку незалежно від типу Розрахунку), що подається за звітний (податковий) період.

6Платник - податковий агент та платник єдиного внеску.

7Зазначається код за ЄДРПОУ платника або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

8 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

9Зазначається код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правоноступником Розрахунку з типом Уточнюючий" за осіб,що перебували у трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником єдиного внеску, який ліквідований.

10Код філії (заповнюється у разі подання платником єдиного внеску відомостей про філію при поданні розрахунку з типом "Уточнюючий".

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Заповнюється службовими особами контролюючого органу

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "_____" ______________ 20____ року

_________________________________________________________________________________________________

Службова особа контролюючого органу (власне ім’я та прізвище)

-->