Що ви шукаєте?

Додаток №1 (J0510107)Завантажити файл в PDF-форматі

J0510107

Відмітка про отримання (штамп контролюючого органу)

Додаток 1

до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1)

(пункт 1 розділу IV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

Звітний 1

 

HZ

01

 

ВІДОМОСТІ ПРО НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ, ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) ЗАСТРАХОВАНИМ ОСОБАМ*

 

 

012

Звітний новий 2

 

HZN

 

 

 

013

Уточнюючий 3

 

HZU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

014

Довідковий 4

 

HZD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Звітний (податковий) період5

 

 

 

HZY

 

HZKV

 

 

HNM

 

 

 

HNUM1

 

 

 

 

 

 

(рік)

 

(квартал)

 

 

(номер місяця в кварталі)

 

 

(номер додатку в Розрахунку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Платник єдиного внеску

 

 

 

 

 

HNAME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від ________ HDDGV________ № ________ HNDGV__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника єдиного внеску згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

 

031

Податковий номер6 або серія (за наявності) та номер паспорта7 платника єдиного внеску

033

Податковий номер ліквідованого платника єдиного внеску (заповнюється у разі подання розрахунку правонаступником при поданні розрахунку з типом "Уточнюючий8")

034

9

Код філії (заповнюється у разі подання платником єдиного внеску відомостей про філію при поданні розрахунку з типом "Уточнюючий"

035

для призначення пенсії 10

для призначення інших соціальних виплат 11

 

HTIN

HTIN1

HFIL

H01

H02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Загальна сума нарахованої

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Кількість

заробітної плати / доходу,

18. Сума різниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грошового збезпечення (усього з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

між розміром

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

календарних

початку звітного місяця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мінімальної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

днів

 

 

 

заробітної

 

 

 

Ознак

 

 

 

07.Реєстраційний номер облікової

 

 

 

 

12. Кількість

перебування у

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плати та

19. Сума утриманого

 

 

 

картки платника податків або

08. Код

09. Код

10. Місяць та рік, за

календарних

трудових /

 

 

 

фактично

наявн

 

 

 

цивільно-

 

 

 

єдиного внеску за звітний

ості

 

 

 

серія (за наявності) та номер

категор

типу

який проведено

днів

правових

 

 

 

нарахованою

місяць (із заробітної плати /

трудо

 

 

 

паспорта за формою

13

нараху-

 

15

тимчасової

відносинах,

 

 

 

заробітною

доходу/грошового

 

вої

 

 

 

БКNNХХХХХХ/ПХХХХХХХХХ *

ії ЗО

вань14

нарахування

 

непрацездатн

 

 

 

платою за

 

 

 

 

ЗО 12

 

 

 

 

ості

проходження

грн

 

коп.

звітний місяць

забезпечення

 

книжк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

військової

 

 

 

(із заробітної

 

 

 

и (1

 

05.

 

 

 

 

 

 

 

служби

 

 

 

 

 

 

- так,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плати /

 

 

 

04.

Громадяни

06. Жінка -

 

 

 

 

 

протягом

 

 

 

 

 

 

0 - ні)

 

 

 

 

 

 

 

 

доходу/грошово

 

 

 

н України

Ж, чоловік -

 

 

 

 

 

звітного місяця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

го

 

 

 

 

з/п

(1-так,

Ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення/)

 

 

 

 

 

0-ні)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доплата до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мінімального

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

страхового

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознак

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Кількість

15. Кількість

17. Сума нарахованої заробітної

внеску або сума

20. Сума нарахованого

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

мінімальної

 

 

 

 

 

 

 

 

календарних

календарних

плати / доходу /грошового

єдиного внеску за звітний

наявн

 

 

 

 

 

 

 

 

заробітної

 

 

 

 

 

 

 

 

днів без

днів відпустки

забезпечення у межах

 

місяць (на заробітну плату /

ості

 

 

 

11. Прізвище, ім'я, по батькові ЗО

 

 

плати для

 

 

 

 

збереження

у зв’язку з

максимальної величини, на яку

дохід/грошове забезпечення

спецст

 

 

 

 

 

 

 

 

категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

заробітної

вагітністю та

нараховується єдиний внесок

)

 

 

ажу

 

 

 

 

 

 

 

 

застрахованих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плати16

пологами

 

 

 

 

 

 

(1 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осіб 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

так,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 - ні)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн

коп.

грн

грн

 

коп.

 

22.Ознака

неповного

робочого часу (1 - так, 0 - ні)

24.Ознака нового робочого місця

(1 - так, 0 - ні)

25.Ознака17 (0,1)

 

 

 

 

 

T1RXXXXG7S

 

 

 

T1RXXXXG8

 

T1RXXXXG9

 

T1RXXXXG101

 

T1RXXXXG102

T1RXXXXG12

T1RXXXXG14

 

 

 

T1RXXXXG16

 

 

 

 

 

 

 

T1RXXXXG19

 

T1RXXXXG21

T1RXXXXG5 T1RXXXXG6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1RXXXXG18

 

 

 

 

 

 

 

 

T1RXXXXG111S

 

 

T1RXXXXG112S

 

 

 

T1RXXXXG113S

T1RXXXXG13

T1RXXXXG15

 

 

 

T1RXXXXG17

 

 

 

 

 

 

 

T1RXXXXG20

 

T1RXXXXG23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R01G16

 

 

 

 

R01G18

 

 

R01G19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R01G17

 

 

R01G20

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Подається платниками єдиного внеску

T1RXXXXG22

T1RXXXXG25

T1RXXXXG24

х

х

х

х

1Якщо Д1 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" (пункт 1 розділу ІІІ Порядку).

2Якщо Д1 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний новий» та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатку порядку коригування рядків (абзац п'ятий пункту 6 розділу V Порядку).

3Якщо Д1 подається в складі Розрахунку з типом «Уточнюючий» та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатку порядку коригування рядків (абзац п'ятий пункту 6 розділу V Порядку).

4 Якщо Д1 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" з позначкою "призначення пенсії" або "призначення матеріального забезпечення, страхових виплат".

5 Зазначається звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок, квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4), номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3).

6 Зазначається код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

7Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

8 Зазначається код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом "Уточнюючий" за осіб, що перебували в трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником, який ліквідований.

9Зазначається код філії, по застрахованим особам якої виправляються дані за попередній звітний період у разі подання платником податків Розрахунку з типом "Уточнюючий".

10

Зазначається позначка

у разі подання Д1 для призначення пенсії застрахованим особам.

11

Зазначається позначка

у разі подання Д1 для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат.

12Для ідентифікації застрахованої особи у Пенсійному фонді України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються: для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПХХХХХХХХХ, де П - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; ХХХХХХХХХ – дев’ять цифр номера паспорта громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій.

13Код категорії ЗО - обирається з таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додаток 1 до Порядку).

14Код типу нарахувань:

1 – сума заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких (якої) перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду - середня заробітна плата за вимушений прогул, сума грошового забезпечення - нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах;

2 - сума заробітної плати (доходу) грошового забезпечення, нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку платником податків самостійно донараховано суму єдиного внеску;

3 - сума заробітної плати (доходу) грошового забезпечення, нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку платником податків самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;

6

– сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення)

заробітної плати (доходу), на яку платником податків самостійно донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

7 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати

(доходу), на яку платником податків самостійно зменшено нараховану суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

8

- сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення)

заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду України донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

9

- сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення)

заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду України зменшено нараховану суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

10 – нарахована сума заробітку (доходу) грошового забезпечення за дні відпустки;

11 - сума заробітної плати (доходу) грошового забезпечення, нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці податковими органами донараховано суму єдиного внеску;

12 - сума заробітної плати (доходу) грошового забезпечення, нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці податковими органами зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;

13 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати / доходу, грошового забезпечення);

14 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходом) за попередні звітні (податкові) періоди, у зв'язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, що пов'язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв'язку із сторнуванням);

15 - грошове забезпечення нараховане в поточному звітному (податковому) періоді за минулий звітний (податковий) період відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особа, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07.06.2019 № 260, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2018 за №745/32197.

15Місяць та рік, за який проведено нарахування, - реквізит обов’язково повинен бути заповнений.

16Кількість календарних днів без збереження заробітної плати - кількість календарних днів.

17Відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно виключити. Графа 25 заповнюється тільки для "Звітного нового" (при коригуванні сум єдиного внеску та реквізитів) та "Уточнюючого" (виключно при коригуванні реквізитів) цього Додатку.

Дата подання

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

HFILL

HKBOS

(Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за

наявності) та номер паспорта

HKBUH

(Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за

наявності) та номер паспорта)

Наведена інформація є повною і достовірною.

 

 

 

HBOS

(підпис)

 

(власне ім'я та прізвище)

М. П. (за наявності)

 

(підпис)

HBUH

 

 

 

 

(власне ім'я та прізвище)

-->