Що ви шукаєте?

Додаток №3 (J0510307)Завантажити файл в PDF-форматі

J0510307

 

Відмітка про отримання

Додаток 3

(штамп контролюючого органу)

до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь

 

платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум

 

нарахованого єдиного внеску (Д3)

 

(пункт 3 розділу IV)

01

Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

011Звітний1

012Звітний новий 2

013Уточнюючий 3

HZ

HZN

HZU

02

Звітний (податковий) період 4

HZY

(рік)

HZKV

(квартал)

HNM

(номер місяця в кварталі)

HNUM

(номер Розрахунку)

HNUM1

(номер додатку в Розрахунку)

03

Платник єдиного внеску5

HNAME

(повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами)

031

 

Податковий номер6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTIN

032

 

Податковий номер ліквідованого платника єдиного внеску(заповнюється у разі подання

 

 

HTIN1

 

розрахунку правонаступником при поданні Розрахунку з типом "Уточнюючий"7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність осіб, яким нараховане грошове забезпечення

 

 

 

 

 

 

Нараховано єдиного внеску (грн)

 

 

 

 

 

у звітному місяці

 

 

 

у звітному місяці

 

у тому числі за попередні звітні періоди

 

з початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R01G1

 

 

 

R01G2

 

 

 

 

R01G3

 

 

R01G4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. Реєстраційний номер облікової картки

07. Код

08. Дані про період

11. Місяць та рік, за який

12. Грошове забезпечення (але не

 

13. Сума нарахованого єдиного внеску

 

платника податків або серія (за наявності) та

категорії

строкової служби у

проведено нарахування

менше мінімального розміру

 

 

 

 

 

 

 

 

номер паспорта за формою

ЗО9

звітному місяці

 

 

 

заробітної плати, встановленого

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

законодавством)

 

 

 

 

 

 

04. № з/п

 

БКNNХХХХХХ/ПХХХХХХХХХ ЗО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ознака10 (0,1)

 

 

 

 

09. Дата

10. Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

початку

закін-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чення

 

 

 

грн

коп.

 

грн

 

коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. Прізвище, ім`я, по батькові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1RXXXXG5S

T1RXXXXG7

T1RXXXXG9

T1RXXXXG10

T1RXXXXG111

 

T1RXXXXG112

T1RXXXXG12

 

T1RXXXXG13

 

 

T1RXXXXG14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1RXXXXG61S

 

 

 

T1RXXXXG62S

 

 

 

 

 

 

T1RXXXXG63S

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

R01G12

 

 

R01G13

 

 

х

1Якщо Д3 подається в складі Розрахунку з типом «Звітний» (пункт 1 розділу ІІІ Порядку).

2Якщо Д3 подається в складі Розрахунку з типом «Звітний новий» та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатку порядку коригування рядків (абзац п'ятий пункту 6 розділу V Порядку) відносно інформації з попередньо поданого (-их) Розрахунку (-ів) за такий звітний (податковий) період.

3Якщо Д3 подається в складі Розрахунку з типом «Уточнюючий» та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатку порядку коригування рядків (абзац п'ятий пункту 6 розділу V Порядку).

4Зазначається звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок, квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4), номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3), номер Розрахунку, до якого додається Д3 (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку), та номер додатку такого виду в Розрахунку.

5Платник єдиного внеску

6Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку.

7Зазначається код за ЄДРПОУ ліквідованого платника податку у разі подання правонаступником Розрахунку з типом "Уточнюючий" за осіб, що перебували на строковій службі у платника податків, який ліквідований.

8Для ідентифікації застрахованої особи у Пенсійному фонді України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються: для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПХХХХХХХХХ, де П - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; ХХХХХХХХХ – дев’ять цифр номера паспорта громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій.

9 Код категорії ЗО - обирається з таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додаток 1 до

)

10Відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно виключити. Графа 14 заповнюється тільки для Розрахунків "Звітний новий" (при коригуванні сум єдиного внеску та реквізитів) та "Уточнюючий" (при коригуванні виключно реквізитів) .

¹¹‐ Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Дата подання

Керівник (уповноважена особа) /

фізична особа (законний представник)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

HFILL

Наведена інформація є повною і достовірною.

 

 

 

 

 

HKBOS

 

 

 

HBOS

(Реєстраційний номер облікової картки платника

 

(підпис)

 

(власне ім’я та прізвище)

податків або серія (за наявності) та номер паспорта)¹¹

 

 

 

 

 

М.П. (за наявності)

 

 

HKBUH

 

 

 

HBUH

(Реєстраційний номер облікової картки платника

 

 

 

податків або серія (за наявності) та номер паспорта)¹¹

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(власне ім’я та прізвище)

 

 

 

-->