Що ви шукаєте?

Додаток №6 (J0510607). Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавстваЗавантажити файл в PDF-форматі

J0510607

 

Відмітка про отримання

Додаток 6

(штамп контролюючого органу)

до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь

 

платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум

 

нарахованого єдиного внеску (Д6)

 

(пункт 6 розділу IV)

01

 

011

Звітний 1

HZ

Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

012

Звтний новий 2

HZN

013

Уточнюючий 3

HZU

 

 

014

Довідковий 4

HZD

02

Звітний (податковий) період 5

HZY (рік)

HZKV

(квартал)

HNM

(номер місяця в кварталі)

HNUM1

(номер додатку в Розрахунку)

03

 

 

HNAME

Платник єдиного внеску 6

 

 

 

 

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника єдиного внеску згідно з реєстраційними документами))

031

Податковий номер7 або серія (за наявності) та номер паспорта 8 платника єдиного внеску

 

HTIN

033Податковий номер7 ліквідованого платника єдиного внеску (заповнюється у разі подання розрахунку правонаступником при поданні розрахунку з типом "Уточнюючий"9)

034для призначення пенсії 10

06.Реєстраційний номер облікової картки

 

 

платника податків або серія (за наявності) та/або

07. Код підстави

09. Початок

 

 

 

 

14. № наказу про проведення

 

 

номер паспорта за формою БКNNХХХХХХ /

 

 

 

 

атестації робочого місця

 

 

ПХХХХХХХХХ ЗО 11

 

 

для обліку спецстажу

періоду

 

 

12. Кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Кількість днів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

годин, хвилин

 

 

 

05. Громадя-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. № з/п

нин Укра-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

їни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Дата наказу про проведення

 

 

08. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Кінець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

атестації робочого місця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

періоду

13. Норма тривалості роботи для її зарахування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за повний місяць спецстажу (дні або

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

години/хвилини)

 

 

 

 

T1RXXXXG6S

 

 

T1RXXXXG7S

T1RXXXXG9

T1RXXXXG11

 

T1RXXXXG121 :

 

T1RXXXXG14S

 

 

 

 

 

 

 

T1RXXXXG5

 

 

 

T1RXXXXG122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1RXXXXG81S

 

T1RXXXXG82S

 

T1RXXXXG83S

T1RXXXXG10

T1RXXXXG131

 

T1RXXXXG132 :

 

T1RXXXXG15D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1RXXXXG133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTIN1

H01

16.

17. Ознака12

Ознака/

сезон

(0,1)

T1RXXXXG16

T1RXXXXG17

1Якщо Д6 подається в складі Розрахунку з типом «Звітний» (пункт 1 розділу ІІІ Порядку).

2Якщо Д6 подається в складі Розрахунку з типом «Звітний новий» та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатку порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V Порядку) відносно інформації з попередньо поданого (-их) Розрахунку (-ів) за такий звітний (податковий) період.

3Якщо Д6 подається в складі Розрахунку з типом «Уточнюючий» та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатку порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V Порядку).

4Якщо Д6 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" з позначкою "призначення пенсії".

5Зазначається звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок, квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4), номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3), номер Розрахунку, до якого додається Д3 (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку), та номер додатку такого виду в Розрахунку.

6 Зазначається повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника єдиного внеску згідно з реєстраційними документам.

7Зазначається код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

8 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

9Зазначається код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом "Уточнюючий" за осіб, що перебували в трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником податків, який ліквідований.

10 Зазначається позначка у разі подання Д6 для призначення пенсії застрахованим особам.

11Для ідентифікації застрахованої особи у Пенсійному фонді України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються: для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПХХХХХХХХХ, де П - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; ХХХХХХХХХ – дев’ять цифр номера паспорта громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій.

12Відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно виключити. Графа 17 заповнюється тільки для Розрахунків "Звітний новий" (при коригуванні сум єдиного внеску та реквізитів) та "Уточнюючий" (при коригуванні виключно реквізитів) .

13Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Дата подання

HFILL

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

HKBOS

(Реєстраційний номер облікової картки платника

податків або серія (за наявності) та номер

паспорта)13

HBOS

(підпис)

М.П. (за наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

HKBUH

(Реєстраційний номер облікової картки платника

податків або серія (за наявності) та номер

паспорта)13

HBUH

(підпис)

-->