Маєте питання? Дзвоніть: (066) 870-10-10
Що ви шукаєте?

Кількісний облік МШП

 

В платформі "FIT-Бюджет" рахунок 1812 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" поділено на два субрахунки.

На субрахунку 18121 "Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі" ведеться вартісний облік МШП, субрахунок 18122 "Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації" передбачає тільки кількісний облік.

 

Субрахунок 18122 застосовується на виконання п. 9 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", а саме - вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

 

Для того щоб вести кількісний облік МШП попередньо потрібно створити об'єкт обліку https://fit.com.ua/help/oblik/oblik-mshp/stvorennya-obyektu-obliku-mshp, оприбуткувати його https://fit.com.ua/help/oblik/rozrahunki-z-kontragentami/vvod-nakladnoyi, https://fit.com.ua/help/oblik/import-ta-vvedennya-v-oblik-zalishkiv-oz-inma-na-zapasiv-ta-mshp/osoblivosti-importu-zalishkiv-zapasiv-ta-mpsh.

Перед тим як ви здійсните операції з МШП, рекомендовано сформувати "Обігову відомість запасів та МШП" та "Обігову відомість МШП в експлуатації" (Розділ "Звіти"), для того щоб бути впевненим, що об'єкт перебуває у відповідній МВО та у відповідному місці зберігання.

 

Для кількісного обліку МШП в підрозділі "Облік МШП" передбачено декілька господарських операцій:

 

1. господарська операція "Введення в експлуатацію" - в даній операції списується вартість МШП на витрати, проте МШП залишається в кількісному обліку на рахунку 18122;

Приклад даної операції.

Вкладка "Головна".

 ekspl MSHP

Вкладка "Перелік об'єктів".

 ekspl MSHP obekt


 
2.  господарська операція  "Переміщення в експлуатації (кількісний облік)"- в даній операції об'єкт МШП можна перемістити між МВО. Перед тим як ви здійсните операцію із переміщення рекомендовано сформувати "Обігову відомість МШП в експлуатації" (розділ "Звіти"), для того щоб бути впевненим, що об'єкт перебуває у відповідній МВО та у відповідному місці зберігання;

Приклад даної операції.

Вкладка "Головна".

 golovna mshp MVO

 

Вкладка "Перелік об'єктів".

 obekt mshp MVO


 
3. господарська операція  "Списання в експлуатації (кількісний облік)" - в даній операції списання кількості на рахунок 8013 (8113), проводка Дт 8013 - Кт 18122.

Приклад даної операції.

Вкладка "Головна".

 golovna mshp kolichestvo

Вкладка "Перелік об'єктів".

 vibutty mshp kolichestvo