Маєте питання? Дзвоніть: (066) 870-10-10

Ліцензійні умови

надання послуг ліцензійного доступу до програмного продукту «FIT-Бюджет»

 

    Ці Ліцензійні умови встановлюють правила надання послуг ліцензійного доступу до програмного продукту «FIT-Бюджет», що надає Приватне підприємство «ІННПРЕС», надалі — Виконавець, з однієї сторони, та суб'єктом господарської діяльності, що уклав відповідний Договір про надання послуг, надалі — Замовник, з іншої сторони.

 1. Загальні положення

  1. Замовник зобов'язується використовувати програмний продукт Виконавця «FIT-Бюджет» тільки за його призначенням для ведення бухгалтерського обліку.

  2. Замовник погоджується з тим, що авторство програмного продукту Виконавця, у тому числі програмний код, інтерфейс користувача, ідеї, документація та інша інформація, що міститься в програмному продукті, є об'єктами інтелектуального права Виконавця.

  3. Порушення вимог, передбачених цими Ліцензійними умовами, є достатньою підставою для тимчасового або повного припинення Виконавцем надання послуг з ліцензійного доступу до програмного продукту «FIT-Бюджет».

  4. Відповідальність за дотриманням своїми кінцевими користувачами вимог цих Ліцензійних умов несе Замовник.

  5. Замовник підтверджує, що його кінцеві користувачі ознайомлені із цими Ліцензійними умовами та усвідомлюють необхідність їх дотримання.

  6. Замовник підтверджує, що для отримання доступу до програмного продукту Виконавця він самостійно організовує доступ до мережі Інтернет своїм користувачам.

  7. Замовник підтверджує, що ознайомився із цими Ліцензійними умовами і погоджується з ними в повному обсязі.

  8. Ці Ліцензійні умови можуть бути змінені в односторонньому порядку Виконавцем, про що Замовнику повідомляється шляхом внесення змін до цих Ліцензійних умов на сайті: http://www.fit.com.ua. Замовник вважається таким, що прийняв запропоновані зміни, якщо від нього не надійшло вмотивованої відмови від прийняття таких змін.

 2. Порядок надання, якість та обсяг послуг

  1. Надання послуг здійснюється користувачами Замовника за ідентифікатором доступу. Кожному користувачеві надається індивідуальний ідентифікатор доступу, який складається із e-mail користувача та ЄДРПОУ коду організації Замовника.

  2. Замовник визнає та погоджується із тим, що функціональність та безперебійність роботи програмного продукту Виконавця не є абсолютною, і вони можуть мати окремі недоліки.

  3. Виконавець здійснює технічну підтримку програмного продукту за e-mail адресою: [email protected], та також має право додатково використовувати для цього інші способи.

 3. Ліцензійні обмеження

  1. Замовник у межах його компетенції повинен не допускати такі дії щодо програмного продукту Виконавця:

   1. використовувати будь-які програмні компоненти програмного продукту Виконавця у спосіб, який програмним продуктом не передбачений;

   2. змінювати, адаптувати, здійснювати зворотний інжиніринг, трансляцію або декомпіляцію програмного коду будь-якого програмного компонента;

   3. здійснювати спроби отримання несанкціонованого доступу до даних;

   4. створювати перешкоди в роботі програмного продукту Виконавця в будь-який спосіб, не передбачений функціоналом програмного продукту Виконавця.

  2. Не заохочувати чи уповноважувати на дії, передбачені п. 3.1 цих Ліцензійних умов, іншу сторону.

 4. Безпека, конфіденційність та збереження даних

  1. Виконавець зобов'язується створити необхідні умови та здійснювати заходи для забезпечення захисту даних Замовника від доступу третіх осіб, окрім випадків, передбачених чинним законодавством.

  2. З метою забезпечення цілісності та збереження даних Виконавець виконує резервне копіювання даних Замовника, що зберігається в програмному продукті Виконавця, не менше одного разу на добу.

  3. Замовник зобов'язується не передавати третім особам або неуповноваженим особам індивідуальні імена користувачів, паролі, коди та іншу секретну інформацію, пов’язану із отриманням доступу до програмного продукту Виконавця.

  4. Виконавець не гарантує цілісність та конфіденційність даних Замовника, якщо Замовником порушується п. 4.3 цих Ліцензійних умов.