Що ви шукаєте?

Послідовність відображення в обліку операцій з малоцінними та швидкозношуваними предметами

 

Для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (далі  - МШП) в програмі передбачен підрозділ "Облік МШП" в розділі "Облік". Рахунок обліку МШП - 18121 !

  • відображення надходження фінансування  -  господарська операція (ГО) "Отримано виписку ДКСУ". Зазвичай проводка Дт 2313 -  Кт 7011; 
  • внесення даних за постачальником - довідник "Контрагенти" та підрозділ "Договори", формування юридичних та фінансових зобов'язань, платіжного доручення;
  • внесення оплати за договором - ГО "Отримано виписку ДКСУ" . Проводка Дт 6211 (або 6415, 2117 і т.д.) -  Кт 2313;
  • створення об'єкта обліку МШП - підрозділ "Об'єкти обліку". Об'єкт обліку - це загальні відомості про МШП https://fit.com.ua/help/oblik/oblik-mshp/stvorennya-obyektu-obliku-mshp ;
  • оприбуткування МШП - ГО " Отримання ОЗ, ІНМА, НА, МШП, Запасів (введення накладних)". Проводка Дт 18121 -  Кт 6211 (або 6415, 2117 і т.д.) https://fit.com.ua/help/oblik/rozrahunki-z-kontragentami/vvod-nakladnoyi. Після проведення в обліку даної операції у вас сформується партія. Партіонний облік - це один з методів обліку товарних запасів в установах. При цьому методі обліку кожна партія товарів, що надійшли за одним документом, зберігаються на складі окремо. На кожну таку партію створюється об’єкт обліку (джерело походження). Партіонний облік дозволяє  відстежити МВО, місце зберігання, кількість і суму товару;
  • об'єкт МШП  можна переміщувати між МВО - це ГО "Переміщення на складі". Перед тим як ви здійсните операцію із переміщення, рекомендовано сформувати «Обігову відомість запасів та МШП» (розділ «Звіти»), для того щоб бути впевненим, що об'єкт перебуває у відповідній МВО та у відповідному місці зберігання https://fit.com.ua/help/oblik/oblik-mshp/peremishchennya-mshp-na-skladi;
  • списання МШП - ГО "Списання на складі". В даній господарській операції можна списати об'єкт МШП на витрати або на капітальні інвестиції. Зверніть увагу! На Головній вкладці поле Рахунок витрат - це 8013 (8113) або 13112 (13122). За потреби можна роздрукувати акт списання та відомість на видачу https://fit.com.ua/help/oblik/oblik-mshp/spisannya-mshp-na-skladi-vartisniy-oblik.

На субрахунку 18121 ведеться вартісний облік МШП , субрахунок 18122 передбачає тільки кількісний облік.
Субрахунок 18122 застосовується на виконання п. 9 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", а саме - вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

 

Для кількісного обліку МШП в програмі передбачено декілька операцій https://fit.com.ua/help/oblik/oblik-mshp/kilkisniy-oblik-mshp:

  • господарська операція "Введення в експлуатацію" - в даній операції списується вартість МШП на витрати, проте МШП залишається в кількісному обліку на рахунку 18122;
  • об'єкт МШП  можна переміщувати між МВО - це ГО "Переміщення в експлуатації (кількісний облік)". Перед тим як ви здійсните операцію із переміщення рекомендовано сформувати "Обігову відомість МШП в експлуатації" (розділ "Звіти"), для того щоб бути впевненим, що об'єкт перебуває у відповідній МВО та у відповідному місці зберігання;
  • ГО "Списання в експлуатації (кількісний облік)" - в даній операції списання кількості на рахунок 8013 (8113), проводка Дт 8013 - Кт 18122.