Що ви шукаєте?

Послідовність відображення в обліку операцій з необоротними активами ( ОЗ, НА, ІНМА)

 

Для обліку необоротних активів в програмі передбачен підрозділ "Облік ОЗ, НА, ІНМА" в розділі "Облік":

 • відображення надходження фінансування  -  господарська операція (далі - ГО) "Отримано виписку ДКСУ". Зазвичай проводка Дт 2313 -  Кт 5411;
 • внесення даних за постачальником - довідник "Контрагенти" та підрозділ "Договори", формування юридичних та фінансових зобов'язань, платіжного доручення;
 • внесення оплати за договором - ГО "Отримано виписку ДКСУ" . Проводка Дт 6211 (або 6415, 2117 і т.д.) - Кт 2313;
 • створення об'єкта обліку основного засобу (або ІНМА,НА) - підрозділ "Об'єкти обліку". Об'єкт обліку - це не інвентарна картка (інвентарну картку за потреби можна сформувати та роздрукувати в розділі "Звіти"), це загальні відомості про основний засіб. Для основного засобу не передбачено груповий облік, тобто - один об'єкт обліку = один основний засіб. Для  ІНМА можна додати об'єкт обліку та потім використовувати його для однакових за характеристиками об'єктів https://fit.com.ua/help/oblik/oblik-oz-inma-na/stvorennya-inventarnoyi-kartki ;
 • оприбуткування основного засобу - ГО " Отримання ОЗ, ІНМА, НА, МШП, Запасів (введення накладних)". Проводка Дт 13хх -  Кт 6211 (або 6415, 2117 і т.д.) https://fit.com.ua/help/oblik/rozrahunki-z-kontragentami/vvod-nakladnoyi. Після проведення в обліку даної операції у вас сформується партія. Партіонний облік - це один з методів обліку товарних запасів в установах. При цьому методі обліку кожна партія товарів, що надійшли за одним документом, зберігаються на складі окремо. На кожну таку партію створюється об’єкт обліку (джерело походження). Партіонний облік дозволяє  відстежити МВО, місце зберігання, кількість і суму товару. Проте основний засіб ще буде обліковуватись на рахунку капітальних інвестицій;
 • введення в експлуатацію основного засобу  - ГО "Введення в експлуатацію". В цьому підрозділі на головній вкладці необхідно обрати об'єкт обліку та партію, яку необхідно ввести в експлуатацію, також визначити місце експлуатації та МВО. На вкладці "Перелік об'єктів" можна додати об'єкти, що підлягають введенню в експлуатацію самостійно або сформувати їх автоматично. В даній операції передбачено введення тільки одного об'єкту обліку. Акт можна роздрукувати. Якщо введено в експлуатацію ІНМА,то потрібно нарахувати перші 50% зносу. Нарахування зносу робимо окремою операцією https://fit.com.ua/help/oblik/oblik-oz-inma-na/narahuvannya-znosu-na-oz-ta-inma;
 • об'єкт ОЗ, який введено в експлуатацію,  можна переміщувати між МВО - це ГО "Переміщення між МВО". Перед тим як ви здійсните операцію з переміщення, рекомендовано сформувати «Обігову відомість ОЗ, ІНМА, НА в експлуатації" (Розділ "Звіти"), для того щоб бути впевненим, що об'єкт перебуває у відповідній МВО та у відповідному місці експлуатації https://fit.com.ua/help/oblik/oblik-oz-inma-na/peremishchennya-oz-ta-inma-mizh-mvo-ta-mistsyami-ekspluatatsiyi;
 • нарахування зносу на об'єкти - ГО "Нарахування зносу". В залежності від типу об'єкту на головній вкладці оберіть процедуру, обов'язково заповніть поле "Наказ" https://fit.com.ua/help/oblik/oblik-oz-inma-na/narahuvannya-znosu-na-oz-ta-inma;
 • списання основного засобу - ГО "Вибуття/Списання". В цій господарській операції можна списати об'єкт ОЗ, провести в обліку внутрівідомче переміщення та передачу до інших установ( для цього необхідно обрати відповідний вид списання в полі "Вид вибуття" на головній вкладці). Зверніть увагу! Одна операція передбачає списання тільки одного об'єкту! За потреби можна роздрукувати акт списання https://fit.com.ua/help/oblik/oblik-oz-inma-na/spisannya-vibuttya-oz-ta-inma
  Зверніть увагу! Якщо у вас списання об'єкту, на який ще не повністю нараховано знос, то спочатку нарахуйте знос,а потім зробіть операцію зі списання.