Що ви шукаєте?

Списання послуг, запасів та МШП на капітальні інвестиції.

 

Для відображення витрат на придбання, створення або виготовлення основного засобу чи ІНМА  в розділі "Облік" можна нарахувати послугу чи списати МШП та запаси на капітальні інвестиції. 

 

Для списання отриманої послуги на капітальні інвестиції при придбанні основного засобу спочатку необхідно дану послугу створити в довіднику "Номенклатура робіт та послуг" https://fit.com.ua/help/dovidniki/dovidnik-nomenklatura-robit-ta-poslug.

 

nomenklatura

Далі в господарській операції "Нарахування отриманих послуг, робіт" во вкладці "Перелік послуг та робіт" необхідно обрати процедуру "Списання на кап.інвестиції", вид капітальних інвестицій , об'єкт ОЗ/ІНМА та джерело походження (партію) того ОЗ/ІНМА, на вартість якого ці послуги в подальшому зарахуються.

 

poslygainv

 

 

Алгоритм списання запасу чи МШП такий самий як і в списанні послуги.

В підрозділі "Списання"  відповідного активу на головній вкладці обов'язково в полі Рахунок обліку оберіть рахунок кап.інвестицій,

потім обираєте процедуру - "Списання на кап.інвестиції", вид капітальних інвестицій , об'єкт ОЗ/ІНМА та джерело походження (партію) того ОЗ/ІНМА, на вартість якого ці послуги в подальшому зарахуються.

 mshpnasnv

 

Наступний крок - це введення в експлуатацію, тобто збільшення вартості основного засобу за рахунок списаних на нього запасів чи послуг.

На головній вкладці даної операції оберіть вірно об'єкт обліку, партію, місце експлуатації та МВО та перейдіть до вкладки "Перелік об'єктів". В даній вкладці є можливість додати витрати окремо або натиснути "Сформувати". При цьому автоматично сформуються всі капітальні витрати на обрану партію. 

vvedennya v yekspluatatsiyu

 

 Натискаємо "Зберегти" та "Провести", об'єкт ОЗ/ІНМА буде введено в облік разом із всіма витратами. Перевірити первісну вартість об'єкта можна в інвентарній картці ( об'єкті обліку ) во вкладці "Дж.походження".