Що ви шукаєте?

Створення об'єктів обліку ОЗ, ІНМА, НА.

 

В розділі "Облік" обираємо той підрозділ, який відповідає вашому активу (Облік ОЗ, ІНМА, НА; Облік МШП; Облік запасів та грошових документів).

Об'єкт обліку можна створити двома шляхами, а саме: імпортувати з файлу або створити вручну.

 

Для імпорту з файла спочатку завантажуємо зразок файлу csv, заповнюємо його та завантажуємо вже заповнений файл (в файлі не повинно бути більш ніж 1000 об'єктів), створюємо об'єкт обліку https://fit.com.ua/help/oblik/import-ta-vvedennya-v-oblik-zalishkiv-oz-inma-na-zapasiv-ta-mshp/import-zalishkiv.

 

Для створення  об'єкту обліку вручну натискаємо поле "Додати" (наприклад ОЗ, НА, ІНМА).

 

inv kartka

 

 

Заповнюємо поля "Повна назва об’єкта", "Підгрупа", "Рахунок обліку", "Рахунок витрат (Амортизації)", "Рахунок зносу", "Рахунок капінвестицій". Далі  розраховуються номер інвентарної картки та інвентарний номер об’єкта.

Зверніть увагу на те, що якщо вносили залишки ОЗ, НА,  ІНМА на 01.01.2019 року без застосування імпорту і вручну, то номер інвентарної картки та інвентарний номер об’єкта необхідно буде поправити.

Поле "Підгрупа" відображає номер підгрупи вашого основного засобу, зазвичай це 5 цифра інвентарного номеру.

Поля "Заводський номер", "Паспорт, модель, тип, марка" при створенні об'єкту ОЗ заповніть для того, щоб ці дані в подальшому відобразились в Інвентаризаційному описі необоротних активів.

Якщо основний засіб буде безоплатно отриманий за процедурою "Безоплатне отримання (крім внутрівідомчого переміщення) (благодійний внески, гранти та дарунки)", то обов'язково поставьте галочку в полі "Благодійний внески, гранти та дарунки".

Якщо основний засіб буде безоплатно отриманий за процедурою "Безоплатне отримання (внутрівідомче переміщення)", то галочку в полі "Благодійний внески, гранти та дарунки" ставити не потрібно!

Щоб в подальшому нараховувати знос необхідно заповнити поле “Строк корисного використання”, нагадуємо що він визначається РОКАМИ!

Дані про вартість  в інвентарну картку запишуться після операції отримання ОЗ, НА, ІНМА чи введення в облік залишків, тобто створення партії. Партіонний облік - це один з методів обліку товарних запасів в установах. При цьому методі обліку кожна партія товарів, що надійшли за одним документом, зберігаються на складі окремо. На кожну таку партію створюється об’єкт обліку (джерело походження). Партіонний облік дозволяє  відстежити МВО, місце зберігання, кількість і суму товару.

Дані про оприбуткування основного засобу можна подивитися во вкладці "Дж.походження" але після операції отримання чи введення в облік залишків. Во вкладці "Дж.походження" можна побачити яким документом отримали об'єкт обліку, номер партії та вартісні показники.

 

Обов'язково заповніть поле одиниці виміру  -  "Од.вимір".

Натискаємо “Зберегти”, об'єкт обліку сформовано.

На даному етапі Інвентарний об'єкт виглядає таким чином (наприклад, по ОЗ).

OZkartka

 

Далі переходимо в підрозділ “Отримання ОЗ, ІНМА, НА, МШП, Запасів (введення Накладних)” https://fit.com.ua/help/oblik/rozrahunki-z-kontragentami/vvod-nakladnoyi , "Введення в облік залишків" https://fit.com.ua/help/oblik/import-ta-vvedennya-v-oblik-zalishkiv-oz-inma-na-zapasiv-ta-mshp/vvedennya-v-oblik-zalishkiv-oz-ta-inma, "Безоплатне отримання ОЗ, ІНМА, НА, МШП, Запасів" https://fit.com.ua/help/oblik/rozrahunki-z-kontragentami/bezoplatne-otrimannya-oz-inma-mshp-zapasiv.