Маєте питання? Дзвоніть: (066) 870-10-10
Що ви шукаєте?

Створення об'єктів обліку ОЗ, ІНМА, НА

 

В підрозділі "Облік ОЗ, ІНМА, НА" розділу  "Облік" обираємо операцію "Об'єкти обліку".

 

Для створення  об'єкту обліку натискаємо поле "Додати".

Зверніть увагу! Вид обраного типу об'єкту в подальшому буде використовуватися в господарських операціях. Тому якщо додаєте ОЗ, то натискаєте "Додати ОЗ" , якщо додаєте ІНМА, то натискаєте відповідно - "Додати ІНМА".

 

Заповнюємо поля "Повна назва об’єкта", "Підгрупа", "Рахунок обліку", "Рахунок витрат (Амортизації)", "Рахунок зносу", "Рахунок капінвестицій". Далі  розраховуються номер інвентарної картки та інвентарний номер об’єкта.

 

Зверніть увагу на те, що якщо вносили залишки ОЗ, НА,  ІНМА на 01.01.2020 року без застосування імпорту і вручну, то номер інвентарної картки та інвентарний номер об’єкта необхідно буде поправити.

Поле "Підгрупа" відображає номер підгрупи вашого основного засобу, зазвичай це 5 цифра інвентарного номеру.

 

Поля "Заводський номер", "Паспорт, модель, тип, марка" при створенні об'єкту ОЗ заповніть для того, щоб ці дані в подальшому відобразились в Інвентаризаційному описі необоротних активів.

 

Якщо основний засіб буде безоплатно отриманий за процедурою "Безоплатне отримання (крім внутрівідомчого переміщення) (благодійний внески, гранти та дарунки)", то обов'язково поставьте галочку в полі "Благодійний внески, гранти та дарунки".

Якщо основний засіб буде безоплатно отриманий за процедурою "Безоплатне отримання (внутрівідомче переміщення)", то галочку в полі "Благодійний внески, гранти та дарунки" ставити не потрібно!

 

Щоб в подальшому нараховувати знос необхідно заповнити поле “Строк корисного використання”, нагадуємо що він визначається РОКАМИ!

 

Дані про вартість  в інвентарну картку запишуться після операції отримання ОЗ, НА, ІНМА чи введення в облік залишків, тобто створення партії. Партіонний облік - це один з методів обліку товарних запасів в установах. При цьому методі обліку кожна партія товарів, що надійшли за одним документом, зберігаються на складі окремо. На кожну таку партію створюється об’єкт обліку (джерело походження). Партіонний облік дозволяє  відстежити МВО, місце зберігання, кількість і суму товару.

Дані про оприбуткування основного засобу можна подивитися во вкладці "Дж.походження" але після операції отримання чи введення в облік залишків. Во вкладці "Дж.походження" можна побачити яким документом отримали об'єкт обліку, номер партії та вартісні показники.

 

Обов'язково заповніть поле одиниці виміру  -  "Од.вимір".

Натискаємо “Зберегти”, об'єкт обліку сформовано.

На прикладах ми покажемо, які рахунки обліку при додаванні об'єктів.

Тут важливо обрати вірні рахунки. Вони будуть використовуватися при формуванняі проводок з даним об'єктом.

Приклад створення об'єкту обліку ОЗ.

 inv OZ

 

 


Приклад створення об'єкту обліку ІНМА.

 

 inv INMA

 

Далі переходимо в підрозділ “Отримання ОЗ, ІНМА, НА, МШП, Запасів (введення Накладних)” https://fit.com.ua/help/oblik/rozrahunki-z-kontragentami/vvod-nakladnoyi , "Введення в облік залишків" https://fit.com.ua/help/oblik/import-ta-vvedennya-v-oblik-zalishkiv-oz-inma-na-zapasiv-ta-mshp/vvedennya-v-oblik-zalishkiv-oz-ta-inma, "Безоплатне отримання ОЗ, ІНМА, НА, МШП, Запасів" https://fit.com.ua/help/oblik/rozrahunki-z-kontragentami/bezoplatne-otrimannya-oz-inma-mshp-zapasiv.