Що ви шукаєте?

Послідовність відображення в обліку операцій з обліку запасів та грошових документів

 

Для обліку запасів в програмі передбачен підрозділ "Облік запасів та грошових документів" в розділі "Облік".

Рахунки обліку запасів - 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1811, 1814, 1815, 1816, 2213, 2214 !

  • відображення надходження фінансування  -  господарська операція (ГО) "Отримано виписку ДКСУ". Зазвичай проводка Дт 2313 -  Кт 7011; 
  • внесення даних за постачальником - довідник "Контрагенти" та підрозділ "Договори", формування юридичних та фінансових зобов'язань, платіжного доручення;
  • внесення оплати за договором - ГО "Отримано виписку ДКСУ" . Проводка Дт 6211 (або 6415, 2117 і т.д.) -  Кт 2313;
  • створення об'єкта обліку запасу - підрозділ "Об'єкти обліку". Об'єкт обліку - це загальні відомості про запас https://fit.com.ua/help/oblik/oblik-zapasiv-ta-groshovih-dokumentiv/stvorennya-obyektiv-obliku-zapasiv ;
  • оприбуткування запасу - ГО " Отримання ОЗ, ІНМА, НА, МШП, Запасів (введення накладних)". Проводка Дт 15хх (або 18хх, 22хх)  -  Кт 6211 (або 6415, 2117 і т.д.) https://fit.com.ua/help/oblik/rozrahunki-z-kontragentami/vvod-nakladnoyi. Після проведення в обліку даної операції у вас сформується партія. Партіонний облік - це один з методів обліку товарних запасів в установах. При цьому методі обліку кожна партія товарів, що надійшли за одним документом, зберігаються на складі окремо. На кожну таку партію створюється об’єкт обліку (джерело походження). Партіонний облік дозволяє  відстежити МВО, місце зберігання, кількість і суму товару;
  • об'єкт запасів  можна переміщувати між МВО - це ГО "Переміщення". Перед тим як ви здійсните операцію із переміщення, рекомендовано сформувати «Обігову відомість запасів та МШП» (розділ «Звіти»), для того щоб бути впевненим, що об'єкт перебуває у відповідній МВО та у відповідному місці зберігання https://fit.com.ua/help/oblik/oblik-zapasiv-ta-groshovih-dokumentiv/peremishchennya-zapasiv-mizh-mvo-ta-mistsyami-zberigannya;
  • списання запасу - ГО "Списання". В даній господарській операції можна списати об'єкт запасу на витрати або на капітальні інвестиції. Зверніть увагу! На Головній вкладці поле "Рахунок обліку" - це рахунок витрат - 8013 (8113) або 13112 (13122). За потреби можна роздрукувати акт списання та відомість на видачу https://fit.com.ua/help/oblik/oblik-zapasiv-ta-groshovih-dokumentiv/spisannya-zapasiv.