Що ви шукаєте?

Створення об'єктів обліку

 

Для позабалансового обліку в програмі передбачен підрозділ "Позабалансовий облік" в розділі "Облік".

Для створення  об'єкту обліку переходимо в підрозділ "Об'єкти обліку" та натискаємо  "Додати". 

 obekt obliky

 

Обов'язково заповніть поле одиниці виміру  -  "Од.вимір".

Натискаємо “Зберегти”, об'єкт обліку сформовано.

 

Дані про оприбуткування об'єкту можна подивитися во вкладці "Джерела походження" але після проведення в обліку операції "Надходження" https://fit.com.ua/help/oblik/pozabalansoviy-oblik/nadhodzhennya.

Во вкладці "Джерела походження" можна побачити яким документом отримали об'єкт обліку, номер партії та вартісні показники.