Що ви шукаєте?

Нарахування отриманих послуг, робіт.

 

Для проведення в обліку господарської операції з отриманими послугами чи проведеними роботами використовуємо розділ “ Облік ” підрозділ “ Нарахування отриманих послуг, робіт”.

Тип документа, його номер, дата документа та  дата операції заповнюються автоматично, проте при необхідності значення даних цих полей можна змінити. 

 

На головній вкладці заповнюємо контрагента та договір і переходимо до вкладки “Перелік послуг та робіт”.

Спочатку обираємо процедуру - списання на витрати (вона передбачає рахунок обліку 8013 чи 8113) чи списання на капітальні інвестиції (вона передбачає рахунок обліку 13хх). В залежності від обраної процедури будуть сформовані проводки.

 

В полі “Номенклатура робіт та послуг” вибрати необхідну групу, наприклад “ Роботи та послуги які списуються на витрати”. Цей поле можна заповнити безпосередньо в операції або додати свою послугу попередньо в довіднику "Номенклатура робіт та послуг" https://fit.com.ua/help/dovidniki/dovidnik-nomenklatura-robit-ta-poslug.

 

 nomenklatypa1

 

 

Далі необхідно заповнити всі поля стосовно обраної послуги. Перевіривши всі дані  натискаємо “Розрахувати проводки” та “Зберегти”.

В нашому прикладі це має такий вигляд:

 

poslygabezpdv

 

 

Якщо ваша установа є платником ПДВ, то можна при введенні накладної виділити суму ПДВ та сформувати проводку.

 

 poslygazpdv2

Зверніть увагу!

Якщо у вас виникли труднощі з вибором одиниці виміру  послуги, то використовуйте в довіднику одиницю виміру "Штука", кількість - 1. Для випадків, коли послуга має систематичний (періодичний) характер, слідкуйте за тим щоб кожного разу використовувалась одна й та сама одиниця виміру. Наприклад, при систематичному внесенні послуги з електропостачання - одиниця виміру повинна бути завжди "кіловат - година".

 

Приклад списання послуги на капітальні інвестиції:

poslygainv

 

 

Останній крок натиснути “Зберегти” та ”Провести”. Тоді дана операція буде проведена в обліку і відобразиться в меморіальних ордерах.

 

Можна скопіювати попередній запис якщо в акті (рахунку) є схожі позиції або для того щоб прискорити свою роботу. Для цього спочатку додайте один запис, потім натисніть "Дублювати". 

Після цього буде додано запис, який за потреби можна відредагувати. Обов'язково потрібно розрахувати проводки та зберегти цей запис.

 

 Введений акт можна експортувати до порталу "Є - Data". 

 akt edata