Що ви шукаєте?

Запитання які найчастіше виникають при роботі з платформою "FIT - Бюджет"!

 

В даному матеріалі ми зібрали запитання, які найчастіше виникають у користувачів платформою FIT - Бюджет. 

 • Які рахунки обліку запасів та МШП? 

Для обліку запасів в програмі передбачен підрозділ "Облік запасів та грошових документів" в розділі "Облік". Рахунки обліку запасів - 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1811, 1814, 1815, 1816, 2213, 2214 !

Для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (далі МШП) в програмі передбачен підрозділ "Облік МШП" в розділі "Облік". Рахунок обліку МШП - 18121 !

 • В чому різниця між рахунками 18121 "Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі" та 18122 "Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації"?

На субрахунку 18121 ведеться вартісний облік МШП на складі, субрахунок 18122 передбачає тільки кількісний облік.

Субрахунок 18122 застосовується на виконання п. 9 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", а саме - вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

 • Чи можна в виписці банку використовувати декілька разів одне й теж саме платіжне доручення?

Одне платіжне доручення можна обирати декілька разів, проте необхідно виконувати  наступну умову -  сума витрат за всіма операціями по даному платіжному дорученню  не повинна перевищувати суму платіжного доручення!

 • Що таке поле підгрупа в Об'єкті обліку (інвентарній картці)?

Поле підгрупа відображає номер підгрупи Вашого основного засобу, зазвичай це 5 цифра інвентарного номеру.

 • Чому в інвентарній картці на момент її створення не має показників вартості об'єкту?

Суми в інвентарну картку запишуться після операції отримання ОЗ, НА, ІНМА чи введення в облік залишків. 

 • Що таке партія (партіонний облік)?

Партіонний облік - це один з методів обліку товарних запасів в установах. При цьому методі обліку кожна партія товарів, що надійшли за одним документом, зберігаються на складі окремо. На кожну таку партію створюється об’єкт обліку (джерело походження). Партіонний облік дозволяє  відстежити МВО, місце зберігання, кількість і суму товару.

 • Чи можливо додавати субрахунки? 

В програмі не можна додавати субрахунки на Ваш розсуд. Для цього до кожного рахунку бухгалтерського обліку передбачені аналітики , які допомагають в подальшому вести бухгалтерський облік в розрізі  джерел фінансування та кодів коштів.

 • Як вірно додати рахунки відкриті в органах ДКСУ якщо в одному джерелі фінансування відкрито два чи більше загальних (спеціальних) фондів?

Якщо у Вас по одному Джерелу фінансування два або більше загальних фондів (чи спеціальних), то необхідно буде додати таке ж саме Джерело фінансування повторно. В такому випадку необхідно буде в полі Назва джерела  нове Джерело фінансування назвати іншою назвою ніж перше.

 • Як внести залишки на реєстраційному рахунку (іншому рахунку) на початок року?

Для відображення в обліку залишків на реєстраційному рахунку на початок періоду (за умови початку роботи в платформі) перейдіть у підрозділ "Введення операції вручну" розділу "Облік" - проведення Дт 2313 Кт 5512 на суму залишку. 

 • Повернення фінансування в платформі FIT - Бюджет?

Для відображення в обліку суми повернення фінансування перейдіть  у підрозділ "Введення операції вручну" розділу "Облік" та проведіть проведення Дт 2313 Кт 7011 на суму повернення, проте сума повинна бути від'ємною.

 • Яким чином провести в обліку передплату на періодичні видання в платформі FIT - Бюджет?

В підрозділі "Отримано виписку ДКСУ" розділу "Облік " провести операцію із передплати періодичного видання - Дт 2113 (2117) Кт 2313.

В підрозділі "Введення операції вручну" розділу "Облік " відносимо витрати на передплату на витрати майбутніх періодів - Дт 2911 Кт 2113 (2117).

В підрозділі "Введення операції вручну" розділу "Облік " списуємо на витрати поточного періоду витрати , які раніше враховані у складі витрат майбутніх періодів - Дт 8013 Кт 2911.

Якщо ви тільки починаєте працювати з програмою і вам треба внести залишок на початок на рахунок 2911, то проводимо його в підрозділі "Введення операції вручну" розділу "Облік "  - Дт 2911 Кт 5512.

 • Облік бензину в талонах ?

Спочатку створюєте об'єкт обліку - бензин відповідного виду (розділ "Облік" підрозділ "Облік запасів та грошових документів").

Далі проводите накладну в підрозділі "Отримання ОЗ, ІНМА, НА, запасів та МШП (введення накладних) " розділу "Облік"  -  Дт 1514 Кт 6211.

Далі в довіднику "Місця зберігання" додаєм різні місця зберігання, наприклад : склад (талони), водії (талони), водії (в баках).

Після цього у підрозділі "Облік запасів та грошових документів" розділу "Облік" робите переміщення отриманого бензину між МВО та місцями зберігання.

Списання бензину в підрозділі "Списання".

 • Облік металобрухту (макулатури)?

Спочатку створюєте об'єкт обліку  - розділ "Облік" підрозділ "Облік запасів та грошових документів".

Далі проводите оприбуткування в підрозділі "Безоплатне отримання ОЗ, ІНМА, НА, запасів та МШП  " розділу "Облік"  -  Дт 15хх Кт 7211.

Списання після передачі в переработку в підрозділі "Облік запасів та грошових документів" в розділі "Облік" - Дт 8511 Кт 15хх, також можна використовувати Дт 5512 Кт 15хх, Дт 7211 Кт 15хх (у випадку якщо рахунок 7211 ще не закрили на фінрезультат).

Нараховано дохід від здачі  відображаємо за допомогою  підрозділу "Введення операції вручну" розділу "Облік" , проведення Дт 2111 Кт 7111 (Дт 2111 Кт 7211). Дана операція буде відображена у меморіальному ордері № 14.

Надходження  проводимо в господарській операції "Отримано виписку ДКСУ", проведення Дт 2313 Кт 2111. Дана операція буде відображена у меморіальному ордері № 3.

 • Відновлення касових видатків?

Для проведення в обліку операції з відновлення касових видатків в платформі FIT - Бюджет необхідно зробити наступні проведення. 

В підрозділі "Отримано виписку ДКСУ" розділу "Облік " провести операцію з надходження суми відновлення - Дт 2313 (КЕКВ 0) Кт 2117 (КЕКВ 0). 

В підрозділі "Введення операції вручну" розділу "Облік " зробити дві проводки:

1. відновити касові видатки - дт 2313 кт 2313 сума з "мінусом". Зверніть увагу, в аналітиці по дт 2313 необхідно  вказати КЕКВ 0.

2. нарахувати відшкодовані видатки - дт 2117 кт 8013. Зверніть увагу, в аналітиці по дт 2117  необхідно вказати КЕКВ 0.

 • Як списати поштові марки для розсилки поштової кореспонденції?

Спочатку створюєте об'єкт обліку  - розділ "Облік" підрозділ "Облік запасів та грошових документів".

Далі проводите оприбуткування в підрозділі "Отримання ОЗ, ІНМА, НА, запасів та МШП (введення накладних) " розділу "Облік"  -  Дт 2213 Кт 6211.

Наступий крок передача МВО під звіт  - операція зі списання  в підрозділі "Облік запасів та грошових документів" в розділі "Облік" - Дт 21162 Кт 2213. Обов'язково на головній вкдаці укажіть в полі рахунок витрат 21162.

Далі операція зі списання марок вже після розсилки, оформлюємо за допомогою авансового звіту (розділ "Облік" підрозділ "Отримано авансовий звіт") - Дт 8013 Кт 21162.

 

 • Нарахування платних послуг (в тому числі батьківської плати, орендної плати)?

Спочатку в довіднику "Контрагенти" необхідно додати замовника послуги та в довіднику "Договори" договір з ним.


Надходження від надання платної послуги проводимо в господарській операції "Отримано виписку ДКСУ", проведення Дт 2313 Кт 6212. Дана операція буде відображена у меморіальному ордері № 3.

Нарахування послуги відображаємо за допомогою  підрозділу "Введення операції вручну" розділу "Облік" , проведення Дт 6212 Кт 7111. Дана операція буде відображена у меморіальному ордері № 14.

 

Надходження батьківської плати проводимо в господарській операції "Отримано виписку ДКСУ", проведення Дт 2313 Кт 64142. Дана операція буде відображена у меморіальному ордері № 3.

Нарахування батьківської плати відображаємо за допомогою  підрозділу "Введення операції вручну" розділу "Облік" , проведення Дт 64142 Кт 7111. Дана операція буде відображена у меморіальному ордері № 15.

 

Надходження орендної плати проводимо в господарській операції "Отримано виписку ДКСУ", проведення Дт 2313 Кт 2117. Дана операція буде відображена у меморіальному ордері № 3.

Нарахування орендної плати відображаємо за допомогою  підрозділу "Введення операції вручну" розділу "Облік" , проведення Дт 2117 Кт 7111. Дана операція буде відображена у меморіальному ордері № 4 та 14.

Обов'язково потрібно ще зробити відновлення касових видатків.

 • Що значить повідомлення із попередженням про від'ємний залишок на рахунку та нульовий меморіальний ордер в Головній книзі?

Для своєчасного виявлення помилок на рахунках обліку існують правила перевірки правильності проведення господарської операції. Якщо при збереженні  чи знятті з обліку господарської операції програма надає повідомлення з попередженням про від'ємний залишок на рахунку, то це означає що за активними рахунками будуть залишки в кредиті, що не допустимо в бухобліку. Для розуміння, наприклад ,на рахунку 2313 не може бути мінус адже не може на рахунку в казначействі бути мінус. Так само і на рахунках для обліку активів не може бути залишку в кредиті (для розуміння  - не може бути мінус два столи). Особливу увагу приділяйте проводкам в ручних проведеннях, відстежуйте чи закрили ви рахунок, чи не видалили отримання залишивши операцію із введення в експлуатацію.

Увага! Попередження про від'ємний залишок по рахунках 5511 чи 5512 не є помилкою. По ним залишок і в балансі може бути з мінусом,тому це нормально.

Якщо Ви сформували Головну книгу та перед Вами кольорова строка із меморіальним ордером № 0, то це значить що в даному місяці були проведення з кореспонденцією рахунків яка відсутня в Типовій кореспонденції. В цьому разі Вам потрібно перевірити правильність господарської операції та за потреби виправити рахунки обліку.

 • Як провести в обліку залишки на початок року по незавершеному капітальному будівництву?

Спочатку створюєте об'єкт обліку - це Ваш основний засіб (ОЗ чи ІНМА), який на початок року обліковується на рахунку капітальних інвестицій (розділ "Облік" підрозділ "Облік ОЗ,ІНМА,НА").

Далі робите операцію зі створення партії об'єкту в підрозділі "Створення об'єкту кап. будівництва " розділу "Облік", проводка для основного засобу  - дт 13111 кт 5512 сума 0, проводка для ІНМА -  дт 13121 кт 5512 сума 0.

Після цього у підрозділі "Введення операції вручну" розділу "Облік" робите проведення  - для основного засобу дт 13112 кт 5411 ( проводка для ІНМА -  дт 13122 кт 5411 ) та ставите суму залишку капітальних інвестицій.

Останній крок - введення в експлуатацію об'єкту (підрозділ "Введення в експлуатацію" розділу "Облік"). 

 • Як перенести юридичні зобов'язання з одного рахунку на інший?

Якщо Вам потрібно зняти юридичні зобов'язання з одного джерела фінансування та зареєструвати їх на інше (так само і з кодами коштів або КЕКВ), то потрібно спочатку перевірити чи не включена вся сума юридичних зобов'язань до реєстру фінансових зобов'язань.

Далі до відповідного договору необхідно додати зміну (додаткову угоду). Во вкладці "Юридичні зобов'язання" виділіть строку з раніше набраними зобов'язаннями та натисніть "Редагувати". У відкритому вікні у полі сума наберіть суму з мінусом.

 • Чи можна вносити зміни в довідник  "Контрагенти"?

За потреби можна внести зміни до всіх значень  вкладки "Контрагент", окрім значення поля "ЄДРПОУ" !!!

Проте зміни будуть відображені у всіх раніше створених з даним контрагентом операціях!

 • Чому в полі "Об'єкти обліку" накладної відсутні  дані?

 Спочатку  необхідно додати Об'єкт обліку, потім заповнюємо накладну https://fit.com.ua/help/oblik/stvorennya-inventarnoyi-kartki.

 • Що робити якщо відсутній чат технічної підтримки?

Спочатку необхідно оновити сторінку, натисніть одночасно дві клавіши Ctrl + F5.

Якщо чат так і не з'явився перейдіть у режим інкогніто (нове анонімне вікно) - комбінація клавіш Ctrl + Shift + N.

 • Що робити якщо вікна з господарськими операціями мають великий (чи навпаки малий) розмір?

 Для цього неохідно натиснути Сtrl та колесико мишки прокрутити в бік зменшення або збільшення.