Маєте питання? Дзвоніть: (066) 870-10-10
Що ви шукаєте?

Запитання які найчастіше виникають при роботі з платформою "FIT - Бюджет"

 

В даному матеріалі ми зібрали запитання, які найчастіше виникають у користувачів платформою "FIT - Бюджет". 

Для обліку запасів в програмі передбачен підрозділ "Облік запасів та грошових документів" в розділі "Облік". Рахунки обліку запасів - 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1811, 1814, 1815, 1816, 2213, 2214 !

Для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (далі МШП) в програмі передбачен підрозділ "Облік МШП" в розділі "Облік". Рахунок обліку МШП - 18121 !

На субрахунку 18121 ведеться вартісний облік МШП на складі, субрахунок 18122 передбачає тільки кількісний облік.

Субрахунок 18122 застосовується на виконання п. 9 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", а саме - вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

Одне платіжне доручення можна обирати декілька разів, проте необхідно виконувати  наступну умову -  сума витрат за всіма операціями по даному платіжному дорученню  не повинна перевищувати суму платіжного доручення!

Поле підгрупа відображає номер підгрупи Вашого основного засобу, зазвичай це 5 цифра інвентарного номеру.

Суми в інвентарну картку запишуться після операції отримання ОЗ, НА, ІНМА чи введення в облік залишків. 

Партіонний облік - це один з методів обліку товарних запасів в установах. При цьому методі обліку кожна партія товарів, що надійшли за одним документом, зберігаються на складі окремо. На кожну таку партію створюється об’єкт обліку (джерело походження). Партіонний облік дозволяє  відстежити МВО, місце зберігання, кількість і суму товару.

В програмі не можна додавати субрахунки на ваш розсуд. Для цього до кожного рахунку бухгалтерського обліку передбачені аналітики , які допомагають в подальшому вести бухгалтерський облік в розрізі  джерел фінансування та кодів коштів.

Якщо у вас по одному Джерелу фінансування два або більше загальних фондів (чи спеціальних), то необхідно буде додати таке ж саме джерело фінансування повторно. В такому випадку необхідно буде в полі "Назва джерела"  нове джерело фінансування назвати іншою назвою ніж перше.

Для відображення в обліку залишків на реєстраційному рахунку на початок періоду (за умови початку роботи в платформі) перейдіть у підрозділ "Введення операції вручну" розділу "Облік" - проведення Дт 2313 Кт 5512 на суму залишку. 

Для відображення в обліку суми повернення фінансування перейдіть  у підрозділ "Введення операції вручну" розділу "Облік" та проведіть проведення Дт 2313  - Кт 7011 на суму повернення, проте сума повинна бути від'ємною.

В підрозділі "Отримано виписку ДКСУ" розділу "Облік " провести операцію із передплати періодичного видання - Дт 2113 (2117)  - Кт 2313.

В підрозділі "Введення операції вручну" розділу "Облік " відносимо витрати на передплату на витрати майбутніх періодів - Дт 2911  - Кт 2113 (2117).

В підрозділі "Введення операції вручну" розділу "Облік " списуємо на витрати поточного періоду витрати , які раніше враховані у складі витрат майбутніх періодів - Дт 8013 - Кт 2911.

Якщо ви тільки починаєте працювати з програмою і вам треба внести залишок на початок на рахунок 2911, то проводимо його в підрозділі "Введення операції вручну" розділу "Облік "  - Дт 2911 - Кт 5512.

Спочатку створюєте об'єкт обліку - бензин відповідного виду (розділ "Облік" підрозділ "Облік запасів та грошових документів").

Далі проводите накладну в підрозділі "Отримання ОЗ, ІНМА, НА, запасів та МШП (введення накладних) " розділу "Облік"  -  Дт 1514 - Кт 6211.

Далі в довіднику "Місця зберігання" додаєм різні місця зберігання, наприклад : склад (талони), водії (талони), водії (в баках).

Після цього у підрозділі "Облік запасів та грошових документів" розділу "Облік" робите переміщення отриманого бензину між МВО та місцями зберігання.

Списання бензину в підрозділі "Списання".

Спочатку створюєте об'єкт обліку  - розділ "Облік" підрозділ "Облік запасів та грошових документів".

Далі проводите оприбуткування в підрозділі "Безоплатне отримання ОЗ, ІНМА, НА, запасів та МШП  " розділу "Облік"  -  Дт 15хх - Кт 7211.

Списання після передачі в переработку в підрозділі "Облік запасів та грошових документів" в розділі "Облік" - Дт 8511 - Кт 15хх, також можна використовувати Дт 5512 - Кт 15хх, Дт 7211 - Кт 15хх (у випадку якщо рахунок 7211 ще не закрили на фінрезультат).

Нараховано дохід від здачі  відображаємо за допомогою  підрозділу "Введення операції вручну" розділу "Облік" , проведення Дт 2111 - Кт 7111 (Дт 2111 - Кт 7211). Дана операція буде відображена у меморіальному ордері № 14.

Надходження  проводимо в господарській операції "Отримано виписку ДКСУ", проведення Дт 2313 - Кт 2111. Дана операція буде відображена у меморіальному ордері № 3.

Для проведення в обліку операції з відновлення касових видатків в платформі "FIT - Бюджет" необхідно зробити наступні проведення. 

В підрозділі "Отримано виписку ДКСУ" розділу "Облік " провести операцію з надходження суми відновлення - Дт 2313 (КЕКВ 0) - Кт 2117 (КЕКВ 0). 

В підрозділі "Введення операції вручну" розділу "Облік " зробити дві проводки:

1. відновити касові видатки - Дт 2313 - Кт 2313 сума з "мінусом". Зверніть увагу, в аналітиці по Дт 2313 необхідно  вказати КЕКВ 0.

2. нарахувати відшкодовані видатки - Дт 2117 - Кт 8013. Зверніть увагу, в аналітиці по Дт 2117  необхідно вказати КЕКВ 0.

Спочатку створюєте об'єкт обліку  - розділ "Облік" підрозділ "Облік запасів та грошових документів".

Далі проводите оприбуткування в підрозділі "Отримання ОЗ, ІНМА, НА, запасів та МШП (введення накладних) " розділу "Облік"  -  Дт 2213 - Кт 6211.

Наступий крок передача МВО під звіт  - операція зі списання  в підрозділі "Облік запасів та грошових документів" в розділі "Облік" - Дт 21162 - Кт 2213. Обов'язково на головній вкдаці укажіть в полі "Рахунок витрат" - 21162.

Далі операція зі списання марок вже після розсилки, оформлюємо за допомогою авансового звіту (розділ "Облік" підрозділ "Отримано авансовий звіт") - Дт 8013 - Кт 21162.

 

Спочатку в довіднику "Контрагенти" необхідно додати замовника послуги та в довіднику "Договори" договір з ним.


Надходження від надання платної послуги проводимо в господарській операції "Отримано виписку ДКСУ", проведення Дт 2313 - Кт 6212. Дана операція буде відображена у меморіальному ордері № 3.

Нарахування послуги відображаємо за допомогою  підрозділу "Введення операції вручну" розділу "Облік" , проведення Дт 6212 - Кт 7111. Дана операція буде відображена у меморіальному ордері № 14.

 

Надходження батьківської плати проводимо в господарській операції "Отримано виписку ДКСУ", проведення Дт 2313 - Кт 64142. Дана операція буде відображена у меморіальному ордері № 3.

Нарахування батьківської плати відображаємо за допомогою  підрозділу "Введення операції вручну" розділу "Облік" , проведення Дт 64142 - Кт 7111. Дана операція буде відображена у меморіальному ордері № 15.

 

Надходження орендної плати проводимо в господарській операції "Отримано виписку ДКСУ", проведення Дт 2313 - Кт 2117. Дана операція буде відображена у меморіальному ордері № 3.

Нарахування орендної плати відображаємо за допомогою  підрозділу "Введення операції вручну" розділу "Облік" , проведення Дт 2117 - Кт 7111. Дана операція буде відображена у меморіальному ордері № 4 та 14.

Обов'язково потрібно ще зробити відновлення касових видатків.

Для своєчасного виявлення помилок на рахунках обліку існують правила перевірки правильності проведення господарської операції. Якщо при збереженні  чи знятті з обліку господарської операції програма надає повідомлення з попередженням про від'ємний залишок на рахунку, то це означає що за активними рахунками будуть залишки в кредиті, що не допустимо в бухобліку. Для розуміння, наприклад ,на рахунку 2313 не може бути мінус адже не може на рахунку в казначействі бути мінус. Так само і на рахунках для обліку активів не може бути залишку в кредиті (для розуміння  - не може бути мінус два столи). Особливу увагу приділяйте проводкам в ручних проведеннях, відстежуйте чи закрили ви рахунок, чи не видалили отримання залишивши операцію із введення в експлуатацію.

Увага! Попередження про від'ємний залишок по рахунках 5511 чи 5512 не є помилкою. По ним залишок і в балансі може бути з мінусом,тому це нормально.

Спочатку створюєте об'єкт обліку - це ваш основний засіб (ОЗ чи ІНМА), який на початок року обліковується на рахунку капітальних інвестицій (розділ "Облік" підрозділ "Облік ОЗ,ІНМА,НА").

Далі робите операцію зі створення партії об'єкту в підрозділі "Створення об'єкту кап. будівництва " розділу "Облік", проводка для основного засобу  - Дт 13111 - Кт 5512 сума 0, проводка для ІНМА -  Дт 13121 - Кт 5512 сума 0.

Після цього у підрозділі "Введення операції вручну" розділу "Облік" робите проведення  - для основного засобу Дт 13112 - Кт 5411 ( проводка для ІНМА -  Дт 13122 - Кт 5411 ) та ставите суму залишку капітальних інвестицій.

Останній крок - введення в експлуатацію об'єкту (підрозділ "Введення в експлуатацію" розділу "Облік"). 

Якщо вам потрібно зняти юридичні зобов'язання з одного джерела фінансування та зареєструвати їх на інше (так само і з кодами коштів або КЕКВ), то потрібно спочатку перевірити чи не включена вся сума юридичних зобов'язань до реєстру фінансових зобов'язань.

Далі до відповідного договору необхідно додати зміну (додаткову угоду). Во вкладці "Юридичні зобов'язання" виділіть строку з раніше набраними зобов'язаннями та натисніть "Редагувати". У відкритому вікні у полі сума наберіть суму з мінусом.

За потреби можна внести зміни до всіх значень  вкладки "Контрагент", окрім значення поля "ЄДРПОУ" !!!

Проте зміни будуть відображені у всіх раніше створених з даним контрагентом операціях!

 Спочатку  необхідно додати Об'єкт обліку, потім заповнюємо накладну.

Спочатку необхідно оновити сторінку, натисніть одночасно дві клавіши Ctrl + F5.

Якщо чат так і не з'явився перейдіть у режим інкогніто (нове анонімне вікно) - комбінація клавіш Ctrl + Shift + N.

 Для цього неохідно натиснути Сtrl та колесико мишки прокрутити в бік зменшення або збільшення.