Що ви шукаєте?

Розрахунок заробітної плати виходячи із тижневого навантаження

 

Для нарахування заробітної плати виходячі із тижневого навантаження попередньо необхідно зробити наступні дії:

 

1. Створити нормативний графік робіт на відповідну планову кількість годин на тиждень.

Підрозділ "Графіки робіт" знаходиться в підрозділі "Робочий час та розрахункові періоди" розділу "Заробітна плата" (посилання на допомогу по заповненню графіків роботи  https://fit.com.ua/?id=285).

Нормативний графік роботи відповідає плановим показникам часу та повному окладу.

В полі "Тип нарахувань" потрібно обрати "Оклад (тижневі навантаження)". В полі "Тип графіку" обрати "Нормативний".

 

grafik normativnii

 

 

2. Створити індивідуальний графік, який буде відповідати фактичному навантаженню.

В полі "Тип нарахувань" потрібно обрати "Оклад (тижневі навантаження)". В полі "Тип графіку" обрати "Індивідуальний".

Індивідуальний графік потрібен для формування табелю обліку робочого часу. Цей графік може дорівнювати показникам нормативного графіку або відрізнятися.

В свою чергу табель обліку робочого часу формується щомісяця та за потреби в табелі корегується відпрацьований час.

 

grafik indiv

 

 

3. В особовому рахунку співробітника во вкладці "Нарахування" додати оклад (посилання на допомогу по заповненню особового рахунку співробітника https://fit.com.ua/?id=160).

Вид нарахувань "Оклад (тижневі навантаження)".

Оклад повинен відповідати нормативному навантаженню.

Необхідно обрати нормативний та індивідуальний графіки робіт.

Оклад буде розраховано діленням нормативного часу та множенням на індивідуальний час.

 

 grafik indiv OP

 

Далі всі надбавки та доплати, що розраховуються із використанням окладу будуть визначені виходячі із розрахованого окладу.


4. За потреби неодхідно попередньо додати всі власні види нарахувань, які не передбачені програмою (посилання на допомогу https://fit.com.ua/?id=255).

 

5. Щомісяця потрібно формувати табель обліку робочого часу та розрахунково - платіжну відомість (посилання на допомогу https://fit.com.ua/?id=159https://fit.com.ua/?id=161). 

 

 

  1.