Що ви шукаєте?

Обігово - сальдові відомості.

 

Для узагальнення господарських операцій, відображених на рахунках, з метою отримання інформації про зміни ресурсів установи та джерел їх формування, а також для перевірки правильності облікових записів і складання звітності можна узагальнювати дані поточного бухгалтерського обліку за звітний період в оборотно-сальдовій відомості.

Для цього в розділі "Звіти" обираємо підрозділ "Обігово-сальдова відомість", заповнюємо період, натискаємо "Сформувати".

За бажанням даний звіт можна сформувати за окремими рахунками чи субрахунками (з назвою рахунків чи без), в розрізі аналітик. Для цього необхідно поставити відмітки в потрібних полях.

 

obigovo-saldova vidomist

 

 

Для друку сформованого документу натисніть "Export" та виберіть зручний для вас формат.

obigova yeksport

 

Для обліку наявності та руху активів установи можна сформувати окремі обігові відомісті запасів, МШП, ОЗ, ІНМА та НА, а також обігову відомість МШП в експлуатації. Відомості можна сформувати на вибрану дату з деталізацією по місцям зберігання, МВО, джерелам фінансування, кодам коштів.