Що ви шукаєте?

Звіти "Інвентарна картка групового обліку основних засобів" та "Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів".

 

Для формування детальної інформації щодо руху об'єкта ІНМА в розрізі матеріально - відповідальної особи можна сформувати звіт "Інвентарна картка групового обліку основних засобів".

Для того щоб сформувати даний звіт перейдіть у розділ "Звіти" та оберіть підрозділ "Інвентарна картка групового обліку основних засобів".

Критеріями формування даного звіту будуть: дата, матеріально - відповідальна особа та об'єкт обліку. В звіті буде відображено рух об'єкта в межах обраної МВО: введення в експлуатацію, нарахування зносу, переміщення та списання.

Для формування детальної інформації щодо руху об'єкта основного засобу можна сформувати звіт "Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів".

В підрозділ "Стандартні звіти" розділу  "Звіти" оберіть звіт "Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів". Даний звіт формується шляхом вибору об'єкту обліку. За потреби його  можна роздрукувати зручним для Вас способом!