Маєте питання? Дзвоніть: (066) 870-10-10
Що ви шукаєте?

Звіт про фінансові результати (форма 2-дс)

Логіка заповнення 2дс в платформі ФІТ-Бюджет, якщо у вас є зауваженя або пропозиції пишіть на [email protected]

 

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій      
Бюджетні асигнування 2010 Кт 7011 (не враховуючи проводки Дт7011 Кт5511) Кт 7011 (не враховуючи проводки Дт7011 Кт5511)
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 Кт 711Х (не враховуючи проводки Дт711Х Кт5511) Кт 711Х (не враховуючи проводки Дт711Х Кт5511)
Доходи від продажу активів 2030 Кт 7211 (не враховуючи проводки Дт7211 Кт5511) Кт 7211 (не враховуючи проводки Дт7211 Кт5511)
Фінансові доходи 2040 Кт 7311 (не враховуючи проводки Дт7311 Кт5511) Кт 7311 (не враховуючи проводки Дт7311 Кт5511)
Інші доходи від обмінних операцій 2050 Кт 7411 (не враховуючи проводки Дт7411 Кт5511) Кт 7411 (не враховуючи проводки Дт7411 Кт5511)
Усього доходів від обмінних операцій 2080 - -
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 Кт 7512 (не враховуючи проводки Дт7512 Кт5511) Кт 7512 (не враховуючи проводки Дт7512 Кт5511)
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 Кт 7511 (не враховуючи проводки Дт7511 Кт5511) Кт 7511 (не враховуючи проводки Дт7511 Кт5511)
Усього доходів від необмінних операцій 2170 - -
Усього доходів 2200 - -
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями      
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 Дт 80ХХ (не враховуючи Дт 5511 Кт 80ХХ) Дт 80ХХ (не враховуючи Дт 5511 Кт 80ХХ)
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 Дт 81ХХ (не враховуючи Дт 5511 Кт 81ХХ) Дт 81ХХ (не враховуючи Дт 5511 Кт 81ХХ)
Витрати з продажу активів 2230 Дт 821Х (не враховуючи Дт 5511 Кт 821Х) Дт 821Х (не враховуючи Дт 5511 Кт 821Х)
Фінансові витрати 2240 Дт 831Х (не враховуючи Дт 5511 Кт 831Х) Дт 831Х (не враховуючи Дт 5511 Кт 831Х)
Інші витрати за обмінними операціями 2250 Дт 841Х (не враховуючи Дт 5511 Кт 841Х) Дт 841Х (не враховуючи Дт 5511 Кт 841Х)
Усього витрат за обмінними операціями 2290 - -
Витрати за необмінними операціями      
Трансферти 2300 - -
Інші витрати за необмінними операціями 2310 Дт 8511 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8511) Дт 8511 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8511)
Усього витрати за необмінними операціями 2340 - -
Усього витрат 2380 - -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 - -

 

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 Дт 8011+8111 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8011 8111) Дт 8011+8111 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8011 8111)
Відрахування на соціальні заходи 2830 Дт 8012+8112 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8012 8112) Дт 8012+8112 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8012 8112)
Матеріальні витрати 2840 Дт 8013+8113 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8013 8113) Дт 8013+8113 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8013 8113)
Амортизація 2850 Дт 8014+8114 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8014 8114) Дт 8014+8114 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8014 8114)
Інші витрати 2860 Дт 8411 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8411) Дт 8411 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8411)
Усього 2890 - -