Маєте питання? Дзвоніть: (066) 870-10-10
Що ви шукаєте?

Звіт про рух грошових коштів (форма 3-дс)

Логіка заповнення 3дс в платформі ФІТ-Бюджет, якщо у вас є зауваженя або пропозиції пишіть на [email protected]

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від обмінних операцій:      
бюджетні асигнування 3000 Дт2313 Кт7011 Дт2313 Кт7011
надходження від надання послуг (виконання робіт) 3005 Дт2313 КК2 КДБ 25010Х00 (исключая КДБ 25010400) Кт ХХХХ Дт2313 КК2 КДБ 25010Х00 (исключая КДБ 25010400) Кт ХХХХ
надходження від продажу активів 3010 Дт 2313 КК2 КДБ 25010400 Кт ХХХХ Дт 2313 КК2 КДБ 25010400 Кт ХХХХ
інші надходження від обмінних операцій 3015 Дт2313 Кт7411 Дт2313 Кт7411
Надходження від необмінних операцій:      
податкові надходження 3020 0 0
неподаткові надходження 3025 0 0
трансферти, з них: 3030 Дт 2313 Кт7512 Дт 2313 Кт7512
кошти трансфертів, отримані від органів державного управління 3031 0 0
надходження до державних цільових фондів 3040 0 0
інші надходження від необмінних операцій 3045 Дт 2313 Кт7511 Дт 2313 Кт7511
Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями 3050 0 0
Інші надходження 3090 Дт2314 Кт ХХХХ Дт2314 Кт ХХХХ
Усього надходженнь від операційної діяльності 3095 #ССЫЛ! #ССЫЛ!
Витрати за обмінними операціями:      
витрати на виконання бюджетних програм 3100 Дт 80ХХ (не враховуючи Дт 5511 Кт 80ХХ) Дт 80ХХ (не враховуючи Дт 5511 Кт 80ХХ)
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 3110 Дт 81ХХ (не враховуючи Дт 5511 Кт 81ХХ) Дт 81ХХ (не враховуючи Дт 5511 Кт 81ХХ)
витрати з продажу активів 3115 Дт 821Х (не враховуючи Дт 5511 Кт 821Х) Дт 821Х (не враховуючи Дт 5511 Кт 821Х)
інші витрати за обмінними операціями 3120 Дт 841Х (не враховуючи Дт 5511 Кт 841Х) Дт 841Х (не враховуючи Дт 5511 Кт 841Х)
Витрати за необмінними операціями:      
трансферти, з них: 3125 0 0
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів 3126 0 0
інші витрати за необмінними операціями 3130 Дт 8511 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8511) Дт 8511 (не враховуючи Дт 5511 Кт 8511)
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями 3135 0 0
Інші витрати 3180 ДтХХХХ Кт2314 ДтХХХХ Кт2314
Усього витрат від операційної діяльності 3190 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 #ССЫЛ! #ССЫЛ!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від продажу:      
фінансових інвестицій 3200 0 0
основних засобів 3205 0 0
інвестиційної нерухомості 3210 0 0
нематеріальних активів 3215 0 0
незавершених капітальних інвестицій 3220 0 0
довгострокових біологічних активів 3225 0 0
Надходження цільового фінансування 3230 0 0
Інші надходження 3235 0 0
Усього надходжень від інвестиційної діяльності 3240 0 0
Витрати на придбання:      
фінансових інвестицій 3245 0 0
основних засобів 3250 0 0
інвестиційної нерухомості 3255 0 0
нематеріальних активів 3260 0 0
незавершених капітальних інвестицій 3265 0 0
довгострокових біологічних активів 3270 0 0
Інші витрати 3285 0 0
Усього витрат від інвестиційної діяльності 3290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:      
повернення кредитів 3300 0 0
отримання позик 3305 0 0
отримання відсотків (роялті) 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Усього надходжень від фінансової діяльності 3345 0 0
Витрати на:      
надання кредитів 3350 0 0
погашення позик 3355 0 0
сплату відсотків 3360 0 0
Інші витрати 3380 0 0
Коригування 3385 0 0
Усього витрат від фінансової діяльності 3390 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 Дт2313+Дт2314 (на 31.12.) Дт2313+Дт2314 (на 31.12.)
Залишок коштів отриманий 3410 0 0
Залишок коштів перерахований 3415 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3420 0 0
Залишок коштів на кінець року 3425 0 0